Min side Meld fra
Kontakt oss

Verdiskaping for 84,7 millioner under skutefesten

PwC har gjennomført en økonomisk ringvirkningsanalyse av The Tall Ships Races Fredrikstad 2023. Resultatene viser at skutefesten trakk 153 597 unike besøkende til byen, og at den totale verdiskapingen var på 84,7 millioner kroner.
Mange mennesker tok turen til sentrum under sommerens skutefest. Foto: Inger E. Haraldsen, Fredrikstad Fotoklubb. 

I analysen har PwC sett på hvilken økonomisk effekt arrangementet har hatt for lokalt næringsliv, antall besøkende i byen, og hvilket inntrykk de besøkende sitter igjen med av Fredrikstad.

Resultatene baserer seg på tall fra fredag 14. juli til og med tirsdag 18. juli. Både antall unike besøkende (153 597) og andelen besøkende utenbys fra (62,3%) er høyere enn da arrangementet ble gjennomført i 2019 med henholdsvis 143 528 unike besøkende og 58,6% besøkende utenbys fra.

Ordfører Siri Martinsen er svært fornøyd med resultatene.

– Dette bekrefter hvor viktig The Tall Ships Races er for Fredrikstad! Arrangementer som dette har stor betydning for innbyggerne, for byens attraktivitet og ikke minst for det lokale næringslivet, jubler Martinsen.

Besøkende ønsker å komme tilbake til Fredrikstad

Under skutefesten, 15.-18. juli, gjennomførte PwC en spørreundersøkelse med et representativt utvalg. Undersøkelsen kartla hvor besøkende kom fra, de besøkendes forbruk, deres syn på Fredrikstad som vertsby, og arrangementet som helhet.

97,1 prosent av de som deltok i undersøkelsen svarte at arrangementet var positivt for Fredrikstad i stor eller svært stor grad, og 95,5 prosent av de tilreisende svarte at de ønsket å besøke byen igjen etter å ha deltatt på The Tall Ships Races Fredrikstad.

I metoden PwC brukte kartla de ringvirkningseffekter etter en nullsituasjon. Det betyr at de i analysen kun inkluderte besøkende som kommer utenfra Fredrikstad kommune, og samtidig hadde The Tall Ships Races som hovedformål med besøket sitt.

– Vi har alltid hatt troen på at dette arrangementet er mer enn seilskuter. Sammen med et stort og variert kulturprogram har engasjementet fra innbyggere og sponsorer vært viktig for å lage en folkefest for hele Fredrikstad. Vi er stolte av at resultatene i tillegg viser en stor økonomisk effekt for byen vår, og at folk ønsker å komme tilbake til Fredrikstad, sier Knut R. Hansen, prosjektleder for The Tall Ships Races Fredrikstad 2023.

Her kan du lese den økonomiske ringvirkningsanalysen

Sist oppdatert: 18. oktober 2023