Min side Meld fra
Kontakt oss

Verdens overdosedag ble markert i Fredrikstad

I fjor døde seks mennesker av overdose i Fredrikstad. Alle kjenner noen som har mistet et familiemedlem, en kjæreste eller en venn til rusen. På Verdens overdosedag støtter vi de pårørende og minnes dem som mistet livet.

Janka på verdens overdosedag 31. august 2023.jpg

Janka Ekrem Holstad, direktør for helse og velferd i Fredrikstad kommune, var konferansier og holdt appell på Verdens overdosedag 31. august 2023.

I Norge får rundt 1 av 10 alvorlige rusproblemer i løpet av livet. Bak hver av dem står ofte mange som er nær. I Fredrikstad ble Verdens overdosedag 31. august markert ved å minnes de døde og støtte dem som står igjen.
– Felles for alle pårørende er at de bærer på en form for frykt. Vi håper denne dagen kan gi pårørende støtte, sier direktør Janka Ekrem Holstad i seksjon for helse og velferd i Fredrikstad kommune.

– Seks overdoser er seks for mye, selv om det er en nedgang fra tidligere år. Det gjøres mye bra i Fredrikstad nå, og jeg vil spesielt trekke frem Fredrikstadhjelpa som et svært godt lavterskeltilbud. Vi får faktisk besøk av andre kommuner som ønsker å lære av oss, sier Holstad.

Her får du hjelp når det er akutt og ikke fullt så akutt

I Fredrikstad kan rusavhengige og deres pårørende få hjelp gjennom flere titalls tilbud fra kommunen og ulike organisasjoner, både ved akutte kriser eller når det ikke er like akutt.

Du skal kontakte fastlegen din dersom krisen er akutt. Fastlegen har en øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid. For akutt hjelp utenom åpningstiden, skal du ringe legevakt på 116 117. Det er lurt å laste ned appen «Hjelp 113» for å få oversikt over alle nødnumrene på ett sted.

39-IMG_8262.jpg

Ambulansetjenesten fra Sykehuset Østfold og Legevakttjenesten fra Fredrikstad kommune bistår begge i akutte situasjoner.

Rusavhengige og deres familier kan få hjelp som ikke er like akutt her

Fredrikstadhjelpa (tilbud fra kommunen til deg over 16 år som sliter med lette til moderate utfordringer innen psykisk helse og rus)
Kirkens bymisjon (ideell organisasjon)
Blå Kors (stiftelse, har tilbud som Varmestua, Blå Kors steg for steg)
RIO (landsdekkende brukerorganisasjon)
Røde Kors (humanitær forening, har mange aktiviteter og tilbud, lager blant annet Røverkaffe som er brent av innsatte og løslatte)
Barn, ungdom og familiehjelpa (lavterskeltilbud fra kommunen til barn, unge og familier med lette til moderate psykiske helseutfordringer)
Feltpleien (lavterskel helsetilbud fra kommunen for rusavhengige over 18 år, deler ut gratis utstyr og gir behandling av enkle sår og skader).
Rask psykisk helsehjelp (korttids behandlingstilbud fra kommunen til deg over 16 år med angst, depresjon og rusproblematikk)

Det finnes en rekke andre tilbud i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, blant annet ulike mestringskurs- og gruppetilbud, musikkterapi, dagtilbud, kurs og andre aktiviteter.

36-IMG_8248.jpg

Er du pårørende, kan du få hjelp og støtte her

Pårørendesenteret i Fredrikstad (kommunens sosiale treffpunkt for pårørende)
Sorg og omsorg i Østfold (består av fagfolk fra kommunen og kirken, repr. fra begravelsesbyrå og frivillige, tilbyr hjelp i form av sorggrupper, temakvelder og kurs).
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse – LLP Nedre Glomma (ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse)
Ivareta - pårørende berørt av rus (pårørende- og interesseorganisasjon)
Barn av rusmisbrukere (nasjonal interesse- og brukerorganisasjon)

Sist oppdatert: 01. september 2023