Vei- og banealternativene i Fredrikstad

Innhold

Til høsten skal planforslag til kommunedelplan for to InterCity-parseller med tilhørende veiprosjekter til politisk førstegangsbehandling i bystyret.
  • Dobbeltspor Seut–Rolvsøy og rv. 110 Simo–St. Croix
  • Dobbeltspor Rolvsøy–Klavestad og fv. 118 ny Sarpsbru med ev. omlegging av rv. 111 (rv. 22) øst for Hafslund

Rådmannen presenterer her anbefalingene for hvilke alternativer som bør sendes på høring og offentlig ettersyn. For vurderingene bak anbefalingen vises det til saksframlegget, som det er lenket til under.

Seut – Rolvsøy:
På denne parsellen er Fredrikstad kommune planmyndighet. Seut–Rolvsøy er delt opp i to delstrekninger: Seut–Kiæråsen (inkl. rv. 110 Simo–St. Croix) og Kiæråsen–Rolvsøy.

Saksdokumenter:

Sist oppdatert: 29. juni 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?