Min side Meld fra
Kontakt oss

Vedtok plan for omsorg ved livets slutt

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Stadig flere ønsker å dø hjemme. Nå har politikerne vedtatt planen for palliativ omsorg i Fredrikstad kommune frem mot 2030.
Palliativ plan
Elisabeth Bjørnstad Karlsen og Kjersti Sunde Kvame presenterte Fredrikstad kommunes første palliative plan for helse og velferdsutvalget.

Det er en grundig plan som ble presentert for helse- og velferdsutvalget og ble enstemmig vedtatt av utvalget 25. januar 2023. For første gang har kommunen nå utarbeidet en plan for hvordan sikre god faglig oppfølging og organisering av tjenestetilbudet til alvorlig syke og døende pasienter.

– Det handler om smertelindring, støtte til pårørende og hjelp til å håndtere sorgprosessen en står i, sier Kjersti Sunde Kvame, som er hovedforfatteren av planen.

Planen gjelder for innbyggere i Fredrikstad og det er ventet at behovet for slike tjenester vil øke ettersom det blir stadig flere innbyggere i kommunen.

– Det kan føre til større press på tjenestene og vi mener derfor det er viktig å sette større krav til samhandling og at tilgjengelige ressurser blir benyttet på en bedre måte, sier hun.

Et av forslagene er at kommunen oppretter en stilling som koordinator for tjenestene som skal ha ansvaret for samhandlingen.

Janka-web.jpg
Direktør for helse og velferd i Fredrikstad kommune, Janka Ekrem Holstad.

Direktøren for helse og velferd i Fredrikstad kommune sier planen gir en svært god oversikt over hva som finnes av tilbud og hva som bør utvikles.

– Vår lindrende enhet flytter til Helsehuset denne våren og vi ønsker utvikle dette videre til å bli et ressurssenter i tråd med sentrale føringer, sier Janka Ekrem Holstad.

Hun sier videre at pasientene i livets siste fase skal ha medvirkning på behandlingstilbudet som blir gitt.

– Hva er viktig for deg, spør vi og innbyr til dialog om beslutninger knyttet til eget liv og død, sier hun.

Du kan lese hele planen her: Plan for palliative helse og omsorgstjenester 2023 - 2030 i Fredrikstad kommune

Sist oppdatert: 31. januar 2023