Min side Meld fra
Kontakt oss

Varsler mulige endringer i kommunens helsetilbud

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
På grunn av koronapandemien vil kommunens helsetilbud kunne bli noe endret i tiden som kommer.

– Som følge av koronasituasjonen må Fredrikstad kommune nå først og fremst prioritere at liv og helse blir ivaretatt. Som følge av dette kan det i tiden som kommer bli nødvendig å gjøre endringer i tjenestetilbudet, sier Janka Ekrem Holstad, direktør for helse og velferd.  

Holstad viser til at det er økt risiko for at vi får svært mange syke mennesker i ukene framover, som følge av en kraftig økning i koronasmitten. Det kan føre til en overbelastning av helsetjenesten, både i sykehusene og i kommunene. I tillegg rammes helsepersonell også av sykdom og settes i karantene.  

– Dersom det blir nødvendig å rasjonere tjenestetilbudet, vil innsats fra pårørende bli svært viktig. Pårørende spiller en viktig rolle i omsorgen for sine nære og kjære. Fredrikstad kommune er takknemlige for innsatsen pårørende bidrar med. Særlig i situasjonen vi er oppe i nå, håper vi at de som har anledning kan bistå sine, sier Janka Ekrem Holstad, direktør for helse og velferd.  

Etat hjemmesykepleie sender nå ut brev til sine brukere om at kommunens helsetilbud vil kunne bli noe endret i tiden framover. Men alle skal få nødvendig helsehjelp.  

– Siden vi nå har begrenset kapasitet, oppfordrer vi pårørende til å bistå sine nærmeste ekstra i tiden framover. Det kan for eksempel være tilsyn, ernæring og rett og slett å være til stede, skriver Wenche Halvorsen, etatssjef Hjemmesykepleie, i brevet.  

Fredrikstad kommune satte formell kriseledelse 6. desember, og Seksjon for helse og velferd har fulgt opp med å sette kriseledelse også i seksjonen. Et hovedfokus er å sikre en bemanning gjennom koronapandemien som ivaretar nødvendig helsehjelp til innbyggerne.

Sist oppdatert: 20. desember 2021