Vanntemperaturer på utvalgte badestrender i Fredrikstad er nå tilgjengelig som åpne data

Som en del av Smart Fredrikstad-programmet har Fredrikstad kommune tatt i bruk sensorteknologi. Nå deler vi funnene.

På en egen portal for åpne data deler Fredrikstad kommune nå data for 54 datasett Vanntemperaturer på Foten og Mærrapanna er ett eksempel på datasett. Portalen finner du på https://hub-frstadkomm.opendata.arcgis.com/
Selve datasettet med vanntemperaturer er å finne på denne lenken: https://hub-frstadkomm.opendata.arcgis.com/datasets/badetemperatur
Her kan man se på dataene i tabellformat, eller man kan benytte seg av flere av de tilgjengelige tjenestegrensesnittene (API-ene) for å bruke dataene til noe annet. Man kan også laste ned datasettet som en excel-fil og leke med å lage egne grafer eller pivottabeller. Den grafiske visualiseringen av vanntemperaturer vises i et dashboard på  denne siden

Hva er åpne data og hvorfor har vi det?
Åpne data handler om at kommune gjør data som finnes i eksisterende systemer og løsninger tilgjengelig for alle, på et format som gjør at data kan brukes videre. Vi som kommune er også pålagt å gjøre dette ut i fra EU-direktivet EU 2019/1024 (Directive on the re-use of public sector information). Dette gjelder selvsagt ikke for data som er hemmelige, kritiske eller sensitive.

Tilgjengeliggjøring av data kan ha to viktige effekter:
  • Vi legger til rette for åpenhet, gjennomsiktighet og delingskultur
  • Gründermiljøer, innovatører og andre kan lage nye produkter, tjenester eller kanskje arbeidsplasser på våre data.


For eksempel: Vi har nå sensorer som rapporterer vanntemperaturer på to badeplasser (Foten og Mærrapanna). Disse visualiseres på et enkelt dashboard på kommunens nettsider. En gründer kan se bedre eller smartere måter å gjøre dette på, kanskje til og med kombinere disse dataene med andre data. Basert på dette kan gründeren lage en ny og bedre tjeneste basert på våre data. Akademia kan bruke våre åpne data som datagrunnlag i sin forskning.

Fra sensor til datasett
Som en del av Smart Fredrikstad-programmet prøver Fredrikstad kommune ut sensorteknologi. Visjonen er at disse sensordataene skal gjøres tilgjengelig i form av åpne datasett.

Dette skjer på følgende måte:
  • Sensor rapporterer data over sensornettverket vi har i kommunen som heter LoRaWAN
  • Sensor sender data inn til Virksomhet for digitalisering i Fredrikstad kommune hvor disse blir behandlet
  • Virksomheten sender deretter dataene videre til ArcGIS-kartsystemet hos virksomhet for Geomatikk for videre behandling og lagring
  • Med utgangspunkt i ArcGIS-porteføljen som blir mye brukt hos Geomatikk, blir sensordata visualisert i ulike dashboards og/eller sendt til portalen for åpne data. Her er det også mulighet til å sende behandlede eller kanskje aggregerte sensordata tilbake til fagsystemer og lignende. Dashboards kan være kun for intern bruk, eller rettet mot eksterne slik som visningen av vanntemperaturer er.
Sist oppdatert: 23. juni 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.