Vannmåleravlesning

Innhold

Husk fristen for å lese av vannmåler for 2020 - 1. november.

Hvis vi ikke mottar en målerstand blir forbruket beregnet på bakgrunn av fjorårets forbruk. For bolig/fritidsbolig kan vannforbruket bli beregnet etter areal dersom måleravlesning gjentatte ganger ikke blir sendt inn.

Avlesninger gjort de to siste årene vil du finne ved å logge på "MinSide.
Avlesningen du gjør innen 1. november blir tilgjengelig på MinSide i januar året etter.

Gjeldende bestemmelser for bruk av vannmåler finnes i Fredrikstad kommunes gebyrforskrifter for vann og avløp. Denne forskriften er hjemlet i den nasjonale forskriften for vann- og kloakkgebyrer.

Sist oppdatert: 12. oktober 2020