Vannkvalitet i Hunnebunn

Innhold

Kommunen overvåker vannmiljø i Hunnebunn gjennom bestemmelsene i Vannforskriften og er i gang med å utføre tiltakene vedtatt i den nye handlingsplanen for Hunnebunn. 

Hunnebunn er et viktig rekreasjonsområde for Fredrikstads innbyggere, men området preges tidvis av store vannmiljøutfordringer. Som et svært lukket og grunt fjordsystem, er Hunnebunn spesielt utsatt for algeoppblomstringer og tilgroing grunnet økning i tilførsler av næringsstoffer fra avløp og omkringliggende landbruk.

Forbedring av vannkvaliteten i Hunnebunn er en prioritert oppgave for Fredrikstad kommune.  

Her finner du oppdatert informasjon om vannmiljøutfordringene i Hunnebunn, hva kommunen gjør med disse problemene, og hvordan du kan bli med og bidra.

Sist oppdatert: 05. juli 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?