Politiske medlemmer for perioden 2019-23

Innhold

Her er navnene på medlemmene i Bystyret, formannskap, utvalgene, Frevar-styret og KS-utsendinger.

Bystyret medlemsliste 2019-23

Øvrige politiske medlemslister 2019-23

Sist oppdatert: 18. oktober 2019