Min side Meld fra
Kontakt oss

Utvikling av Tollbodplassen

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Hva bør Tollbodplassen brukes til? Hvilke behov mener du at en aktivitetspark og universelt utformet lekeplass på Tollboden skal dekke? Du kan gi dine innspill her!
Det er igangsatt en mulighetsstudie for en moderne bypark på Tollbodplassen. 

I en årrekke har Tollbodplassen vært en sosial møteplass for blant annet idrettsaktiviteter, konserter, sirkus, og 17. mai-feiringer. Nå er vi i gang med en mulighetsstudie for å benytte Tollbodplassen som en moderne bypark for aktivitet.

Igangsettingen av mulighetsstudien ble vedtatt av bystyret i november 2023 for å sikre en helhetlig tilnærming og avklaring rundt framtidig bruk av Tollbodplassen som lekeplass og aktivitetspark. 

Grusplassen er en av byens mest eksponerte og utadrettede tomter nært elveløpet, mellom Tollboden, Isegran og Gamlebyen. Mulighetsstudien danner grunnlaget for en politisk sak om den videre utviklingen av plassen.

Noen kriterier som legger føringer 

  1. Målgruppe: 8-80 åringen (eller 1-100 åringen?). Plassen skal invitere til aktivitet og rekreasjon for alle aldersgrupper. Alder skal ikke begrense bruk. (Lekeplassen i Domkirkeparken skal dekke behovet for de aller minste barna)
  2. Helårsbruk. En park som kan bli brukt hele året.
  3. Flere funksjoner. Parken skal kunne brukes til ulike formål og ikke låses i sin helhet. Vi ønsker en fleksibel bruk.
  4. Hensyn til beliggenhet og de fysiske rammene. Plassen skal fortsatt ta hensyn til omgivelsene den er en del av. Sjømannsparken, elva, bebyggelsen og sikten til Gamlebyen og Isegran. 
  5. Hensyn til historien og kulturminnene. Plassen er en del av festningsverket og har blitt brukt til markering av 17. mai.
  6. Universelt utformet lekeplass. Plassen og elementene på lekeplassen skal inkludere så mange som mulig.
  7. Parken inviterer til både aktivitet og opplevelse. Parken skal invitere til både aktivitet og rekreasjon.
  8. Vi ønsker å ta hensyn til dagens bruk. I dag er det flere grupper som bruker plassen til petanque, skøyteaktivitet, utetrening, 17.mai, Amcar-treff, konsertarrangement.
  9. Garderobeanlegg med vann, kloakk og strøm. Garderobeanlegget kan videreføres i det videre planarbeidet
  10. Tollbodplassen skal supplere eksisterende og kommende tilbud i byen – se plassen i en større helhet. Plassen skal sees i sammenheng med andre plasser, torg og parkområder i byen. 

Gi dine innspill

Har du innspill til mulighetsstudien? 

Det er arrangert flere innspillsmøter denne våren, men du kan også gi dine innspill gjennom vårt innspillskjema. Hvilke behov ønsker du at en aktivitetspark og universelt utformet lekeplass på Tollboden skal dekke?

Gi dine innspill her

Torild Marie Nilsen i Fredrikstad kommune ledet flere av innspillsmøtene. Her fra Litteraturhuset hvor ansatte i kommunen kom med sine innspill.  

 

Sist oppdatert: 07. mars 2024