Min side Meld fra
Kontakt oss

Utslipp fra avløpsledning til Glomma

På østsiden har en større avløpsledning til FREVAR gått tett på en lengre strekning. Det har medført at avløpsvann fra toalett og vask har gått i overløp og flyter urenset ut i Glomma. Nå er problemet løst. Avløpsvannet renner nå gjennom ledningen helt fram til renseanlegget på Øra.

Hvorfor har ledningsnettet gått tett?
- Tilstopping på ledningsnettet skyldes at fett og olje fra matlaging blir tømt i vasken og at våtservietter, bind, tamponger, tørkepapir, q-tips, kluter, sneiper, snusposer og annet søppel blir kastet i toalettet i stedet for i restavfallet. Når matfettet størkner hoper det seg opp og binder til seg annet avfall. Det kan skape massive propper selv i rør med store dimensjoner. Det kan også sette seg fast i pumpene på ledningsnettet og i ristene på renseanlegget og skape de samme problemene, forteller Cristell Solberg, driftssjef for vann og avløp ved FREVAR.

Hva betyr det at avløpsvannet går i overløp?
Hvis rørene tettes fortsetter likevel avløpsvannet å strømme på. For å unngå at avløpsvannet trenger inn i kjellere som oversvømmelser og tilbakeslag, er det etablert overløp på ledningsnettet slik at avløpsvannet kan slippe ut andre steder. Det kan som i dette tilfellet føre til at urenset avløpsvann renner i overløp ut i Glomma.

Bruk søppelbøtta
- For å unngå slike problemer har vi et klart budskap. Ikke kast matfett i vasken og søppel i toalettet. Bruk søppelbøtta, sier Cristell Solberg.

Supersugebil har fjernet proppen
FREVAR har jobbet med saken i flere dager. Det er fjernet en gammel fiberkabel som lå inne i avløpsledningen. Supersugebilen har fjernet resten av proppen med filler og sand som har satt seg fast i ledningen. Avløpsvannet renner nå gjennom ledningen helt fram til renseanlegget på Øra. 

Mer informasjon 
Norsk Vann, Sortere og Hold Norge Rent har gått sammen om en kunnskapskampanje for å få folk til å ikke kaste søppel i toalettet.

Supersugebil som skal fjerne proppen i avløpsledningen

 

 

Sist oppdatert: 08. februar 2022