Min side Meld fra
Kontakt oss

Utslipp av soyaolje i Glomma

Natt til tirsdag oppstod en oljelekkasje av soyaolje i Glomma. Etter en befaring 23. november er det ikke funnet døde eller skadde fugl. Det er heller ikke observert olje i Ørakanalen.

Oppdatering 23. november

  • Statens naturoppsyn har i dag vært ute på befaring og ikke funnet døde eller skadde fugl.
  • Brannvesenet har lenser liggende ute i Ørakanalen, men har ikke observert olje, 23. november.
  • Utstyret for oppsamling av olje blir for sikkerhets skyld liggende ute over helgen. Minst ¾ av oljen som lakk ut har blitt samlet opp.

Oppdatering 21. november 

Natt til tirsdag ble om lag 20 000 liter sluppet ut. Oljen er biologisk nedbrytbar og ikke giftig, men kan utgjøre en trussel for Øra fuglereservat.

- Dette er potensielt en alvorlig hendelse. Heldigvis kan det se ut som at god respons fra og gunstige værforhold har bidratt til å begrense skadeomfanget, sier ordfører i Fredrikstad, Arne Sekkelsten.

Flere aktører har vært involvert i arbeidet med å begrense utslippet. Det ble i løpet av natten lagt ut lede- og sperrelenser og jobbet med å suge opp olje fra lensene.

Oljen er ikke giftig, men utslipp av denne størrelsen kan potensielt føre til store skader på Øra fuglereservat.  Dersom olje fester seg til fuglenes fjærdrakt vil det gjøre dem svært utsatt for forfrysninger.

Øra fuglereservat
Øra fuglereservat


Oljesøl kan skade fugl, og det er satt i gang et apparat for å overvåke situasjonen. Skjærgårdstjenesten, Kystvakten og Statens Naturoppsyn er blant aktørene som er ute og observerer situasjonen nå. Om publikum observerer fugl med oljesøl i fjærdrakten anmodes de om å ta kontakt med Innbyggerdialog på tlf: 69 30 60 00.

Sist oppdatert: 23. november 2023