Utsettelse av Intercity gjennom Østfold vil få store negative konsekvenser for Fredrikstad og Sarpsborg

I sitt innspill til «Jernbanesektorens Handlingsprogram 2018 – 2029», varsler Bane Nor at målet om å ha ferdig Intercity til Fredrikstad i 2024 og Sarpsborg til 2026, er urealistisk.

- En eventuell utsettelse ville vært svært uheldig for Fredrikstad og Sarpsborg. Ikke bare vil det gjøre det vanskelig å nå nullvekstmålet i biltrafikk, de negative konsekvensene for byutviklingen vil være store, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Mandag 15. februar offentliggjorde Bane NOR dokumentet «Bane NORs innspill til jernbanesektorens Handlingsprogram for 2018 – 2029». Her uttaler konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund at det ikke er realistisk å gjennomføre Intercity-utbyggingen slik stortingsflertallet forutsatte da Nasjonal transportplan ble vedtatt i fjor.

-Dette dreier seg ikke bare om selve jernbaneutbyggingen, men også flere andre store infrastruktur- og byutviklingsprosjekter som nå risikerer å måtte bli utsatt pga. forsinkelse i Intercityutbyggingen. Konkret dreier det seg om riksvei 110 fra Simo til Grønli, fylkesvei 109 ved Råbekken og Rolvsøysund og utviklingen av Grønliområdet, sier ordfører Nygård.

- I tillegg vil en forsinkelse nå føre til at beboere og næringsdrivende må leve enda lengre i uvisshet om de blir berørt av jernbaneutbyggingen. Det vil selvfølgelig også ha negative konsekvenser for arbeidet med at flere skal reise kollektivt og målet om nullvekst i personbiltrafikken, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

For små budsjetter

Begrunnelsen for utsettelsen oppgis fra Bane Nor å være at forfallet på norske jernbaner vil øke de neste seks årene. I tillegg understrekes det at de planlagte budsjettene er for små tidlig i perioden og for store mot slutten. Videre at Bane Nor har havnet på etterskudd med planleggingen og at byggingen blir dyrere enn hittil beregnet. I innspillsdokumentet fra Bane-Nor skyves utbyggingen flere år frem i tid. I Østfold blir konsekvensene store, om etatens dokument legges til grunn.

En eventuell utsettelse vil innebære at dobbeltspor til Fredrikstad blir utsatt fra 2024 til 2027, og til Sarpsborg utsatt fra 2026 til 2029. Den nye gjennomgangen konkluderer også med at utbyggingen tidligst kan være ferdig til Hamar i 2026, Tønsberg i 2025, Hønefoss tidligst i 2028 og Skien tidligst i 2030.

Les rapporten her

Sist oppdatert: 19. februar 2018

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.