Min side Meld fra
Kontakt oss

Utreder mer plass til sykkel i Storgata

Fredrikstad kommune starter nå opp arbeidet med å utrede mulighetene for mer plass til myke trafikanter og byliv i Storgata og tilliggende gater.

2021-02-11_Storgata-NETT.jpg

Illustrasjoner er kun veiledende, ment som et bidrag til å skape felles bilder av muligheter og utfordringer.  

 

– Dette er en bestilling administrasjonen fikk av bystyret i desember 2019. Vi skal utrede såkalte Shared space-løsninger for å gjøre det mer attraktivt å sykle og gå gjennom sentrum, sier Øystein Buran, programleder for Fredrikstads sykkelprogram. Dette er nødvendig for å oppfylle nullvekstmålet som vi har forpliktet oss til. 

Han forteller at det i dag ikke er noen gode sykkelveier for de som ønsker å sykle gjennom sentrum.  

– Enten må man sykle sammen med bilene på veien, eller så må man dele smale fortausarealer og gågate med gående. Dette er ingen god løsning for hverken gående, syklende eller bilister. For å utvikle Fredrikstad som en god sykkelby, så er det nødvendig med flere, helhetlige sykkelveier gjennom sentrum. Utredningen i Storgata er en del av dette, forklarer Buran.

Fredrikstad kommune begynner denne uken samtaler med noen av interessentene og aktørene i Storgata. Samtidig som kartlegger kommunen interesser og behov, og ser på et bredt spekter av tiltak som inkluderer nye sykkelanlegg og sykkelparkering, arealer for uteservering og butikkutsalg, endret kjøremønster for bil, endring av bilparkering, og tilgang for vare- og servicetransport.    

– Vi forventer i denne runden å avdekke flest mulig muligheter og utfordringer knyttet til dette med å gi mer plass til de myke trafikantene og handelsnæringen. På denne måten kan forslag som sendes til politisk behandling synliggjøre konsekvensene for de ulike interessene, samtidig som offentligheten kan få debattert sentrumsutviklingen, sier Buran.  

Han sier målet er å ha en utredning klar til politikerne rett over sommeren.

Kontakt Fredrikstad sykkelprogram

 

 

kart_utredningNETT.jpg

Kartutsnittet viser gatene som vurderes i utredningen. Utredningen sees også i sammenheng med tilgrensende sykkelprosjekter i sentrum, men disse er ikke tegnet inn.

Sist oppdatert: 15. februar 2021