Min side Meld fra
Kontakt oss

Fredrikstad kommune trenger flere utleieboliger

Fredrikstad kommune opplever et økende behov for gode og stabile utleieboliger og ønsker å inngå tilvisningsavtale med aktører som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.
Moderne leilighet. Foto: PHOTO: GEMENA COMMUNICATION/Mostphotos
Virksomhet Boligbygg i Fredrikstad kommune søker leiligheter i ulike størrelser for utleie.

En tilvisningsavtale gir Fredrikstad kommune rett til å tilvise beboere til 40 prosent av boligene i prosjektet. De øvrige 60 prosent av boligene kan leies ut på det åpne marked. Tilvisingsavtalen gjelder i 20 år.
Boligeier inngår leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

Boligene

Følgende utleieboliger søkes:
• 2 roms leilighet (minimum 35 – 45 kvm): Ca 25 boliger
• 3 roms leiligheter (minimum 50 – 70 kvm): Ca 15 boliger
• 4 roms leilighet (minimum 65 – 80 kvm): Ca 10 boliger
• 5 roms leilighet (minimum 75 – 140 kvm): Ca 15 boliger

Fredrikstad kommune ønsker å tilby boliger i ulike deler kommunen, men alle må være nær offentlig kommunikasjon.

Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene.

Det er et ønske at boligene skal tilfredsstille Husbankens krav til boligkvalitet for livsløpboliger og være egnet for alle livsfaser.

Finansiering

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om lån til utleieboliger til vanskeligstilte i Husbanken til hele prosjektet/alle boligene. Husbanken skal sikre at boligene er egnet.

For nærmere informasjon Husbankens lånevilkår og utleieboliger med tilvisingsrett se Veileder for lån fra Husbanken og Veiviseren.no

Dokumentasjon

Tilbudet må inneholde: Beskrivelse av utleieselskapet, plan, snitt og fasadetegninger, samt situasjonsplan. All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.
Ved valg av utleieaktører og boliger vil vi legge vekt på:

• Beskrivelse av utleieselskapet
• Husleienivå
• Beliggenhet
• Nærhet til skole/barnehage
• Kollektivtilbud
• Utleiers plan for forvaltning/bomiljø

Aktuelle utleieaktører vurderes før avtale inngås og lånesøknad sendes Husbanken.

Interessenter bes om å henvende seg skriftlig til Fredrikstad kommune, virksomhet Boligbygg på e-post boligforvaltning@fredrikstad.kommune.no. All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Søknadsfrist: Løpende utlysning.

 

Sist oppdatert: 25. januar 2023