Utdanning og oppvekst oppretter ny etat

Fra 1. januar 2020 består Seksjon utdanning og oppvekst av tre etater: Skoleetaten, barnehageetaten og Etat tjenester til barn og familier.

Fra 1. januar 2020 består Seksjon utdanning og oppvekst av tre etater: Skoleetaten, barnehageetaten og Etat tjenester til barn og familier.

Den nye etaten består av virksomhetene Barneverntjenesten, Helsevern for barn og unge, Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Forebyggende tjenester til barn, unge og familier.

Den nye organiseringen ble vedtatt i Oppvekstutvalgets desembermøte.

Konstituert kommunaldirektør for Utdanning og oppvekst, Marianne Bekker, har stor tro på den nye organiseringen.

- Jeg forventer at en ny organisering vil bidra til bedre samordning, mer helhetlige tjenester og et bedre og mer utstrakt samarbeid med andre instanser, både internt og eksternt, forteller Bekker.

Helt konkret understreker kommunaldirektøren at den nye etaten vil kunne bidra til større og raskere forbedringsmuligheter hos det enkelte barn og den enkelte familie som trenger det.

Nå skal ny etatssjef for den nye etaten utlyses.

Sist oppdatert: 02. januar 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.