Unngå rottebesøk og tette avløp

Heller du ribbefettet og stekefettet i vasken? Slutt med det! Dette er rottemat og kan føre til tette rør.


Rottene trives i Heller stekefett fra stekepanna ut i vaskenavløpssystemet under bakken. Her lever de godt på matfett og matrester som havner i avløpet via vasken eller toalettet. Fett i vasken kan føre til at avløpet ditt går tett, og det kan bli kjelleroversvømmelse og store oppryddingskostnader for deg. Kommunen kan også få store driftsproblemer i ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg.

Det hjelper ikke å bruke varmt vann og såpe når du fjerner fett fra gryter og panner, fordi fettet vil stivne igjen når det kommer lenger ut i ledningen og blir kaldt. Det samme gjelder hvis du heller ut fettet i toalettet.

Slik kaster du matfettet:

  • Fett i stekepannen og stivnet (avkjølt) fett fjerner du med tørkepapir og kaster i restavfallet.
  • Fett som ikke stivner kan du samle i tett emballasje (for eksempel i en brukt melkekartong) og kaste i restavfallet.

Se også denne videoen

 

Sist oppdatert: 20. desember 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.