Unngå båtbruk, camping og overnatting på fritidseiendommer

Fredrikstad kommune anmoder alle innbyggere fra andre kommuner om å unngå å overnattingsbesøk i kommunen med båt eller campingvogn/bobil e.l. i tiden framover.

 

Vi oppfordrer også alle gjestehavner i kommunen som tilbyr overnatting, til å innstille slik virksomhet inntil videre.

Alle – også kommunens egne innbyggere – oppfordres til å styre unna opphold i gjestehavner og på campingplasser der et høyt antall personer oppholder seg på relativt små områder, og ofte med trange og enkle sanitærforhold.

Torsdag 19.3.2020 vedtok Helse- og omsorgsdepartementet å forby overnatting på fritidseiendommer i andre kommuner enn der man er folkeregistrert. Bakgrunnen for forbudet er knyttet til kapasiteten til kommunenes helse- og omsorgstjenester, samt til å begrense risikoen for smittespredning.

Det er i tillegg anbefalt å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige, også fritidsreiser.

 

Hensynene bak forbudet mot overnatting på fritidseiendom utenfor egen bostedskommune, gjør seg gjeldende også ved overnatting i båt, campingvogn/bobil/telt. Anbefalingen om å unngå fritidsreiser gjelder også båtreiser, campingtur, bobiltur med videre.

Fredrikstad kommune anmoder derfor alle innbyggere fra andre kommuner til å unngå å besøke kommunen med båt eller campingvogn/bobil e.l. i tiden framover. Vi oppfordrer også alle gjestehavner i kommunen som tilbyr overnatting, til å innstille slik virksomhet inntil videre.

Alle – også kommunens egne innbyggere – oppfordres til å styre unna opphold i gjestehavner og på campingplasser der et høyt antall personer oppholder seg på relativt små områder, og ofte med trange og enkle sanitærforhold.

Fortøyning av båter i gjestehavner bør gjøres med minst 2 meters avstand.

Servicebygg ved badeplasser, campingplasser o.l. kan holdes åpne, dersom man i disse klarer å øke renholdet og legge til rette for å følge alle de råd og anbefalinger som gjelder for blant annet mathåndtering, hygiene og avstand (2 meter innendørs) (se www.fhi.no). Hvis man ikke klarer dette, bør servicebygget midlertidig stenges av smittevernhensyn.

Fredrikstad kommune følger situasjonen framover, og utelukker ikke at det kan bli nødvendig å fatte vedtak etter smittevernloven om stenging av gjestehavner med døgnopphold og campingplasser.

Sist oppdatert: 03. april 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.