Unge om korona

Hva tenker barn og unge i Fredrikstad om korona? Fredrikstad ungdomsråd gjennomførte i april en miniworkshop digitalt der ungdommene delte sine tanker.

Det har vært mye snakk om barn og unge i forbindelse med håndteringen av koronasituasjonen i Norge og Fredrikstad, men barn og unges stemme har kanskje ikke kommet så tydelig fram.

Her er sitatene fra ungdommene

 
«Hvordan er korona-situasjonen for deg?»«Tips og råd i en vanskelig situasjon»«Hva gleder du deg til etter korona?»

 

 

Sitatene er også distribuert  på plakater til virksomheter i Fredrikstad kommune (blant annet skoler og fritidsklubber), politikere og sivilsamfunnsaktører som frivillige og ideelle organisasjoner.

 

Sist oppdatert: 22. april 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.