Min side Meld fra
Kontakt oss

Undersøkelse: God trivsel, men lavere motivasjon

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Resultatene fra årets elevundersøkelse viser at de fleste elevene i Fredrikstadskolen trives og opplever et godt læringsmiljø – Det er gledelig, sier fungerende skolesjef Linda Hellingsæther.
Fungerende skolesjef Linda Hellingsæther.

Undersøkelsen viser imidlertid også at flere elever i Fredrikstadskolen rapporterer om manglende motivasjon og mindre arbeidsinnsats enn tidligere år.

– Selv om de fleste elevene har positive erfaringer fra skolen, er nedgangen i elevers motivasjon noe vi tar inn over oss i skolene og jobber med. Motivasjon er viktig for læring og hvis motivasjonen er lav, kan dette få konsekvenser for skoleprestasjoner og videre utdanningsløp, sier fungerende skolesjef Linda Hellingsæther.

Skolesjefen tror årsakene til manglende motivasjon og mindre arbeidsinnsats enn tidligere år kan være sammensatte og peker på både nedstenging, økt faglig trykk og læringsmiljøet som mulige faktorer.

– Flere elever enn før rapporterer om manglende motivasjon og at noen elever ikke jobber med skolearbeidet i særlig grad. Tidligere undersøkelser har vist at elevene er mer motiverte på lavere trinn enn på ungdomstrinnet, men i år ser vi at det er flere som opplever å være umotiverte på de lavere trinnene enn før, sier Linda Hellingsæther.

Ulike årsaker

Årsakene er vanskelige å fastslå sikkert og det kan være flere ting som spiller inn, ifølge Hellingsæther. Hun nevner at det kan være effekter av lange perioder med nedstenging og at elevene har blitt «avskolet» og mangler trening i det å være elev. Andre årsaker kan være at det faglige trykket i skolen har økt, for å ta igjen det tapte, og at noen elever opplever det som krevende. En tredje årsak kan være i læringsmiljøet.  

– Vi jobber hver dag med å styrke det sosiale miljøet, gir elevene gode og utviklende tilbakemeldinger på arbeidet deres og setter inn en ekstra innsats der det trengs. Selv om resultatene viser en nedgang i motivasjon og arbeidsinnsats, peker Hellingsæther på at Fredrikstadskolen fortsatt ligger over landsgjennomsnittet på mange områder, blant annet for indikatoren læringsmiljø.  

– De fleste elevene har noen å være sammen med i friminuttene og opplever støtte fra både hjem og skole. De fleste elevene er også motivert for skolearbeidet og opplever god støtte fra lærerne i fag, sier hun.  

Digital mobbing

Undersøkelsen viser en økning i digital mobbing på 7. trinn, men en nedgang for denne indikatoren på 10. trinn. Årsakene til det er sammensatte.

– Elevene er yngre og har ikke den samme digitale dømmekraften på lavere trinn – de er ikke like digitalt modne. Å jobbe med digital dømmekraft er viktig og noe skolene jobber med, både i fag med kildekritikk og hvordan elevene skal forholde seg til sosiale medier, mer generelt, sier Hellingsæther. 

– Nettvett er et holdningsarbeid og tar tid, men noe skolene tar på alvor, påpeker Hellingsæther.  

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig over hele landet, og gir elevene får muligheten til å gi sin anonyme tilbakemelding om sin opplevelse av læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen brukes av skolen, kommunen og staten for å forbedre skolesystemet. Det er obligatorisk for elever på 7. og 10. trinn, samt Vg1 i høstsemesteret, å delta i undersøkelsen. I Fredrikstad gjennomføres Elevundersøkelsen også på 6, 8. og 9. trinn.

Sist oppdatert: 01. mars 2023