Ulv i Fredrikstad

Innhold

Det har blitt observert ulv flere ganger i kommunen den siste tiden. Det ser ut til å være en ung ulv som har tatt seg en tur sørover.

De siste dagers observasjoner tyder på at ulven har vandret til Råde. Vi vet ikke om det er snakk om én eller flere ulver, men vi antar at det kun er en enkelt ulv som har blitt sett flere steder. Ulven er i utgangspunktet ikke farlig. Vi oppfordrer likevel til å unngå mating og oppsøking, og vi minner om at det er båndtvang for hånd fram til 20. august.
Av rovviltforliket i 2011 og 2019 ble det bestemt av hele gamle Østfold fylke er innenfor den såkalte ulvesonen. Det betyr at det skal være naturlig forekomst av ulv i området. For mer informasjon, besøk nettsiden www.rovdata.no .

Fylkesmannen har en beredskap for å håndtere hendelser med fredet rovvilt også utenfor ordinær arbeidstid, som for eksempel skader på husdyr fra fredet rovvilt, varsel om felling av fredet rovvilt eller hendelser med syke og skadde dyr. Fylkesmannen i Oslo og Viken har et felles beredskaptelefonnummer for rovvilthendelser: 971 35 265. Fredrikstad kommunes viltvaktordning (tlf: 69 01 25 45) kan også kontaktes.

Har du sett ulv, eller har du annen henvendelse om ulv kan det gjøres til:
linals@fredrikstad.kommune.no eller jortor@fredrikstad.kommune.no

 

Sist oppdatert: 25. juni 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?