Status fra koronasenteret - uke 10

Fortsatt fine tall med høy testaktivitet og relativt lave smittetall.

Tester:
Uke 9: 2355 (2,7 % inkl Hvaler).
Uke 10: 2647 (3,0% inkl Hvaler).

Henvendelser:
Uke 9: 2049 henvendelser totalt: 1661 telefoner og 388 e-henvendelser.
Uke 10: 2250 henvendelser totalt: 1763 telefoner og 487 e-henvendelser.

I uke 9 ble det meldt 79 nye tilfeller. 6 har ukjent smittevei (8 % ukjente).
I uke 10 ble det meldt 89 nye tilfeller. 7 har ukjent smittevei (8% ukjente).

Andel positive tester: 3,4 %.

Totalt antall smittede: 2426.

koronasenter.jpg

Sist oppdatert: 15. mars 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.