Uke 35 på koronasenteret

Her får du ukentlige statusoppdateringer fra koronasenteret.


Antallet som er testet har gått litt ned fra uke 34 til uke 35. Dette skyldes først og fremst at andelen barn som er testet har gått opp (det settes av dobbelttimer til barn under 6-7 år). 

På tross av dette får fortsatt alle som skal ha test time innen 24 timer.

Økt trafikk på telefonen

Antall henvendelser til koronatelefonen har økt litt i uke 35.
Det er fortsatt en trend at mange ringer om formiddagen og at ventetiden er desidert lengst før lunsj. Det er derfor lagt inn talemelding på telefonen, om at det er lurt å ringe utover dagen.

Tester:

  • Uke 34: 1134 (1,4%)
  • Uke 35: 1096

Samtaler:

  • Uke 34: 1237 samtaler
  • Uke 35: 1324 samtaler

- Kun en liten økning i antall samtaler (87)

Samtaletid:

  • Uke 34: 153,5 timer (samtaletid 7 min og 26 sek)
  • Uke 35: 156,5 timer

- Gjennomsnittlig samtaletid er 7 min og 6 sek)

 

Sist oppdatert: 31. august 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.