Uke 34: Kortere ventetid og bedre kapasitet på koronasenteret

Her får du ukentlige statusoppdateringer fra koronasenteret.

Kommunen fortsetter å øke kapasiteten ved koronasenteret. Resultatet er at stadig flere testes og at ventetid på telefon fortsetter å gå ned.

Det er fortsatt en trend at mange ringer om formiddagen og at ventetiden er desidert lengst før lunsj. Det er derfor lagt inn talemelding på telefonen, om at det er lurt å ringe utover dagen.

Fra klokken 12-14 er ventetiden på telefonen 10-30 min, fra klokken 14 kommer de fleste rett gjennom.

Tester:

  • Uke 33: 842
  • Uke 34: 1134 (1,4%)

- Økning på 292 (35%) tester på 1 uke.

Vi har testet med 3 testluker på dagtid, 1 luke kl 16-19 og 1 luke lørdag og søndag kl 11-14. Alle får test samme dag eller dagene etter at de ringer, altså innen 24 timer.

Samtaler:

  • Uke 33: 960 samtaler
  • Uke 34: 1237 samtaler

- Økning på 277 samtaler (økning på 29%).

Samtaletid:

  • Uke 33: 123 timer
  • Uke 34: 153,5 timer

- Økning på 30,5 timer (25% økning).

Gjennomsnittlig samtaletid på det totale antall telefoner var 7 min og 26 sek i uke 34 (7 min og 45 sek i uke 33). Hvis vi ser på økningen i samtaletid mot økningen i antall samtaler: 30,5 timer = 1830 min, 1830 min: 277 samtaler = 6min 36 sek.

Sist oppdatert: 24. august 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.