Min side Meld fra
Kontakt oss

Ukas politiske møter

Her er de politiske møtene du kan følge via kommune-tv denne uka. Torsdag er det formannskapet med mange interessante saker.

- Tirsdag 12/3 kl. 17.00: Partssammensatt utvalg

- Torsdag 14/3 kl. 09.00: Formannskapet

Møtene kan du følge via kommune-TV.

Dette er sakene som behandles i torsdagens møte i formannskapet

- Fredrikstad kommunes smart - og næringsfond - revidering av retningslinjer - Fair Play Bygg Østfold – søknad om tilskudd for perioden 2024–2026
- Søknad om flerårig leieavtale – Oase
- Søknad om flerårig leieavtale – frittstående uteservering
- Strategi for frivillighet – forslag til høring
- Forskrift om konsesjon for visning av film eller videogram i næring i Fredrikstad kommune, Østfold (kinokonsesjonsforskrift) – forslag til høring 
- Fredrikstad kino – Konsesjon for visning av film eller videogram i næring (kinokonsesjon)
- Lærlingordningen i Fredrikstad kommune – finansiering fra bundet driftsfond 
- Brukerombudets årsmelding for 2023 
- Oppfølging av verbalvedtak og bestillinger – Handlingsprogram 2024–2027 og årsbudsjett 2024 
- Fv. 108 Ny Kjøkøysund bru – prinsippvedtak om bompengeutredning 
- Krav om lovlighetskontroll fra bystyrerepresentantene Jarle Johannessen, Hannah Berg og Jonas Qvale – bystyrets vedtak i sak 10/24 Fredrikstad Energi AS – prosess for salg av kommunens aksjepost
- Ny bibliotekfilial i sentrum av Gressvik – oppfølging av bystyresak 118/23: Folkebiblioteket i Fredrikstad – tilrådninger for et styrket bibliotektilbud 
- Plan for barnehagebygg 2021–2031 – oppdatert versjon 2024 
- Revidert samarbeidsavtale Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) 
- Fredrikstad Golfpark – søknad om redusert festeavgift 
- Oppfølging av nytt regelverk for utleie av kommunale bygg og lokaler til eksterne aktører 
- Barnebolig Brønnerødlia – investeringsbeslutning 
- Brønnerødlia omsorgsboliger – investeringsbeslutning
- Kommunesamarbeid Sarpsborg–Fredrikstad – styringsstruktur for arbeidet 
- Vurdering av mulig erverv av Forsvarets eiendom Djupeklov gnr. 61 bnr. 2

Sist oppdatert: 11. mars 2024