Trygger og forskjønner byen i en operasjon

Innhold

Fredrikstad kommune setter ut store blomsterkrukker som skal sikre sentrum mot ulykker og angrep.


Fredrikstad kommune har gått til innkjøp av 100 store blomsterkrukker og starter nå med å sette ut noen av disse i sentrum av Fredrikstad. Blomsterkrukkene skal både sikre og forskjønne byen. Hver krukke er ca 1 meter høy og er svært tunge.

Virksomhet Park har ansvaret for å fylle krukkene med vakre blomster.

Dette er ett av flere tiltak som kommunen gjør som et resultat av en VTS-analyse (verdi, trussel og sårbarhet) for Fredrikstad kommune.

Krukkene skal bidra til å redusere risiko for planlagte voldshandlinger eller større ulykker og sørge for at innbyggerne føler seg tryggere. De vil settes ut på strategiske steder som vil hindre eller redusere muligheten for motorisert ferdsel i deler av sentrum og fungere som fysiske sperrer mellom kjøretøy og myke trafikanter. Tiltakene vil ikke hindre nødetatene tilgang til sentrum.

Sist oppdatert: 03. mai 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?