Min side Meld fra
Kontakt oss

Trygg gang- og sykkelvei fra Fredrikstad til Skjærviken

Nå kan du sykle ti kilometer på sammenhengende gang- og sykkelvei fra bysentrum til Skjærviken for å bade. Samtidig får elevene på Borge skole tryggere skolevei og ved Borge kapell slipper gravfølgene å krysse fylkesveien til fots.

Den 22. juni åpnet 2200 meter ny gang- og sykkelvei fra Begby til Borge skole. Nå kan elevene ved Borge skole ferdes tryggere langs Haldenveien og samtidig falt en manglende bit på plass i sykkelnettet gjennom Fredrikstad kommune.

- Snaue to år er gått siden det første spadestikket ble tatt på prosjektet ny sykkelvei fra Begby til Borge skole. Ikke en dag for tidlig, vil nok mange hevde. Forbindelsen har vært et etterlengtet tiltak for de som bor i området i over 20 år. Det kan jeg forstå. Med separate sykkelveier både mellom Borge skole og til Skjærviken, og fra Begby til byen, har den 2,2 kilometer lange strekningen mellom Borge skole og Begby vært en missing link i sykkelveinettet vårt, sa ordfører Jon-Ivar Nygård under åpningen.

- I fjor lanserte vi vårt eget Sykkelprogram i Fredrikstad kommune. Målet i kommunens sykkelprogram, er å øke sykkelandelen i Fredrikstad fra 4 til 12 prosent innen 2030. Det er et offensivt mål, men i mine øyne innenfor rekkevidde, sa ordføreren.

Sykkelstier, gratis ferge og innfartsparkering gjør at flere opplever at de har et reelt alternativ til privatbil.

-Anlegget vi åpner her i dag er et veldig godt eksempel på hvordan vi vil senke terskelen for å få folk til å endre sine reisevaner, sa ordføreren.

Sist oppdatert: 22. juni 2021