Min side Meld fra
Kontakt oss

Trosvikhallen åpnet

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
En ny flerbrukshall på Trosvik skole møter lokalsamfunnets behov for aktivitet og fellesskap.
Motorikknettet i Trosvikhallen.
Motorikknettet i Trosvikhallen er unikt i Norge. 

Tirsdag 16. april 2024 markerte en historisk dag for Trosvik skole og lokalsamfunnet. Trosvikhallen, en flerbruksarena designet for å imøtekomme behovene til skolen og nærmiljøet, ble offisielt åpnet med en høytidelig seremoni.

Fram til skoleåret slutter vil Trosvikhallen ha prøvedrift, og deretter åpne for ordinær utleie fra høsten 2024. Det ble understreket at hallen primært er åpnet for å imøtekomme skolens behov for kroppsøvingsarealer, men den vil også være tilgjengelig for andre lokale lag og foreninger for ulike aktiviteter. Hallen er i også tilrettelagt med øvingslokaler for kor og korps.

Bak prosjektet ligger en grundig politisk prosess, som ble innledet med vedtak i Kultur- og miljøutvalget i 2017, og senere bekreftet av bystyret i flere vedtak frem til 2021. Den endelige investeringsbeslutningen ble tatt i februar 2022, med en styringsramme på 105 millioner kroner, inkludert moms. Prosjektet ble overlevert godt innenfor disse rammene.

Trosvikhallen åpner for booking for lag og foreninger høsten 2024. 

Sist oppdatert: 16. april 2024