Min side Meld fra
Kontakt oss

Trener på endring i Fredrikstad kommune

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Skal kommunen henge med i utviklingen må vi sikre at de ansatte både har kunnskap om, og forståelse for endringsprosesser. Prekesjappe er et av verktøyene vi benytter oss for å nå dette målet.

Samfunnet og kravene til kommunale tjenester forandrer seg hele tiden. 

19. desember ble Fredrikstad kommunes hovedtillitsvalgte og verneombud sertifisert i metoden prekesjappe.

Deltagerne i team heltid har systematisk trent på egen rolle i utviklingsprosesser der involvering av mange ansatte i ulike roller deltar.

Egenutvikling og kommunikasjonsferdigheter i møte med enkeltindivider og grupper har hatt høyt fokus. De hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet har i sine roller vist høy grad av vilje, evne og kapasitet til å bidra konstruktivt i samskapende innovasjonsprosesser. «Når utfordringene er komplekse, er det i felleskap vi skal finne veien og løsningene» (Gro Harlem Brundtland, 1981).

Praktisk kjennskap, teoretisk kunnskap og prosessferdigheter til bruk i grupper er en kunnskap for framtiden. Deltagerne i team heltid har bidratt til å skape en ny arena for samarbeid mellom politikere, arbeidsgivere og ansattrepresentanter. Sammen har vi i praksis jobbet etter den norske modellen.

Sammen har team heltid bidratt til å sette Fredrikstad kommune og «Den lille verdensbyen» på Norgeskartet og verdenskartet.

Takk for innsatsen så langt og gratulerer med sertifisering fra Fredrikstad kommune.

 

Fakta om Prekesjappe

Prekesjappe er en prosessmetode for å skape kontakt og refleksjoner mellom mennesker og grupper som innehar ulike interesser, roller og funksjoner.

Metoden ble først benyttet av team heltid i Fredrikstad kommunes heltidssatsning etter oppdrag fra daværende kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold. Opprinnelig kalte vi metoden talkshop, men kollega Ove Hansen kom opp med den gode oversettelsen til Fredrikstad dialekt; Prekesjappe. Metoden har vist seg nyttig i implementeringsprosesser, utviklingsarbeid, samhandling på tvers og generelt der man ønsker å ivareta kompleksitet.

Siden oppstarten i 2017 har vi gjennomført over 160 prekesjapper for rundt 2000 personer (ansatte, tillitsvalgte, verneombud, ledere, politikere og innbyggere). Vi har delt erfaringer med over 30 kommuner og organisasjoner, og i ulike fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

I desember 2019 deltok Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre på prekesjappen «Fra tradisjon til innovasjon, #tillitsreform».

Prekesjappe er teoretisk forankret i organisasjonsutvikling, gestaltpsykologien og systemisk praksis så vel som prosessledelse og endringsledelse med faglige gründere Beate Midttun og Anita Bolghaug.

Team heltid består i tillegg av hovedtillitsvalgt Pål Christiansen (Fagforbundet), Rita Standal (NSF), Hanne Jacobsen (NSF), Vidar Nilsen (Delta), Ole Martin Kolberg (FO) og hovedverneombud Hedda Andreassen. Frem til sommer 2019 deltok Grete Kværnå (Fagforbundet) og May-Britt Heiberg Prøis (FO).

Sist oppdatert: 08. januar 2020