Trafikksikkerhet i fokus

Trafikksikkerhet står i fokus i barnehager, skoler og på den store kinodagen 3. november.


ReflekskampanjeDen store kinodagen 3. november har også i år trafikksikkerhet som tema. Det betyr ulike aktiviteter på inn- og utsiden av kinoen. Totalt 3000 gratis kinobilletter er delt ut til familier med barnehagebarn og skoleelever fra 4.-7. klasse.
 
Barnehager og skoler er viktige parter i det holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeidet. I perioden 22. oktober – 3. november er trafikkopplæring i fokus i kommunale barnehager og skoler. Vi har også oppfordret skolene til å registrere trafikkfarlige feller og snarveier i nærmiljøet, noe som vil være viktige innspill når vi nå er i gang med å revidere kommunens trafikksikkerhetsplan.

Årets trafikksikkerhetskommune
Fredrikstad kommune ble i år kåret til «Årets trafikksikkerhetskommune» og godkjent som «Trafikksikker kommune» med bakgrunn i gode og helhetlige planer og tiltak for trafikksikkerhetsarbeidet.

- Årets trafikksikkerhetskommune er en pris som deles ut for å fremme lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Ved å hedre kommuner som har utmerket seg, ønsker vi å løfte fram forbilder som kan inspirere andre kommuner til økt innsats, sa daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han 4. juni kom på en hyggelig visitt og delte ut prisen til Fredrikstad kommune. Ordfører Jon-Ivar Nygård mottok en plakett som et synlig bevis på prisen, og en gavesjekk pålydende én million kroner øremerket trafikksikkerhetsarbeid.

- Trafikksikkerhetsprisen er med på å styrke opplevelsen av Fredrikstad som et godt sted å bo, besøke og arbeide. Denne prisen hjelper dermed å styrke vår attraktivitet og vårt omdømme. Ikke minst gir det en ekstra boost til det videre trafikksikkerhetsarbeidet i Fredrikstad, sa ordføreren i sin takketale. Videre understreket han at det er mange som skal ha ære for at kommunen mottar denne prisen.

Trafikksikkerhetskoordinator i Fredrikstad kommune, overingeniør Zuhdija Coralic sier prisen både gleder, forplikter og inspirerer til fortsatt å ha fokus på trafikksikkerhet.
- Jeg er stolt over at Fredrikstad nå har fått denne prisen som et tegn på alt arbeidet som er nedlagt for å øke trafikksikkerheten i byen vår og er helt sikker på at innsatsen skal bidra til å forebygge og redusere ulykker og spare liv, sier Zuhdija Coralic.

Kommunens trafikksikkerhetsinnsats
Fredrikstad kommune har jobbet systematisk med trafikksikkerhet i snart 20 år. I 2015 besluttet kommunen å forsterke dette arbeidet blant annet gjennom konseptet «Trafikksikker kommune». Det ble etablert en tverrfaglig nettverksgruppe som jobbet med trafikantrettede tiltak, atferdsendringstiltak, osv. Nettverksgruppen har bestått både av interne og eksterne aktører: representanter fra skole, barnehage, helse, teknisk, politiet, Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg og Trygg Trafikk. Arbeidet har også vært godt forankret i den politiske og administrative ledelsen.

Sist oppdatert: 25. oktober 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?