Totalforbud mot bruk av engangsgriller, annen åpen ild og utstyr til skogsdrift

Med begrunnelse i stor skogbrannfare og den langvarige tørkeperioden vi har for øyeblikket, har brannsjefen i Fredrikstad og Hvaler vedtatt totalforbud mot bruk av engangsgriller og annen åpen ild. Dette gjelder ved sjøen, i skogen og i annen utmark.


Engangsgrill i flammerI forbindelse med skogsdrift må stor forsiktighet utvises, og kjetting tillates ikke benyttet.  Det tillates heller ikke bruk av ryddesager med stålkniver. 

Det er meget tørt, og kun små gnister skal til for å starte en brann.

Skader oppstått som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre erstatningsansvar og straffeansvar.

Grilling hjemme
Vi får en del spørsmål om det er tillatt å grille hjemme på verandaer og terrasser. Folk kan grille som normalt både hjemme og i båtene, men man må i denne sammenheng utvise stor aktsomhet. Gassgriller er å foretrekke fremfor kullgriller.   

Ild ved sjøen
Flere har stilt spørsmål om bålfyring og grilling ved sjøen. Vi har imidlertid vegetasjon langs hele kysten vår, og det skal svært lite til før man mister kontrollen selv med et lite kaffebål nær vannkanten. Det kan også nevnes at engangsgriller ved flere tilfeller har startet både små og større branner her i distriktet.

Forbudet gjelder inntil det kommer nedbør av betydelig mengde. Brannvesenet oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av åpen ild i denne perioden.

Vi minner om at åpen ild i og i nærheten av skogmark er forbudt uten tillatelse fra brannvesenet (kommunen) i tidsrommet mellom 15. april og 15. september hvert år.  

Sist oppdatert: 18. juni 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?