Torsdag starter budsjettbehandlingen

Torsdag 25. november starter den politiske behandlingen av budsjettet for 2022. Da behandles budsjettet i formannskapet.

Budsjettbehandlingen startet 27. oktober da kommunedirektøren la frem forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025. Det er dette som torsdag 25. november skal behandles i formannskapet fra kl. 09.00. Der legger de politiske partiene frem sine alternative budsjettplaner.

Budsjett- og økonomiplanen skal til slutt behandles i bystyret torsdag 9. desember.

Vi legger ut de ulike forslagene fra de politiske partiene her på websidene i etterkant av møtet i formannskapet.

Behandlingen i både formannskapet og bystyret kan du følge via Kommune-TV.

Sist oppdatert: 24. november 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.