Tørke i korn og grovfôr - erstatning for avlingssvikt

Innhold

Produsenter som opplever svært dårlige avlinger som følge av tørken oppfordres til å sende inn søknad om avlingsskadeerstatning, så fort skadeomfanget er dokumentert.

Frist for å søke erstatning ved klimabetinget skade i planteproduksjon er 31.oktober 2018

Formålet med avlingsskadeordningen er å redusere økonomiske tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket ved klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.

Tørke, flom, store nedbørsmengder m.m. er eksempel på slike klimatiske forhold.

Erstatning kan gis til foretak som på skadetidspunktet oppfyller vilkårene for å kunne motta produksjonstilskudd. Ordningen har en egenrisiko på 30 % dvs. at en må ha under 70 % av forventet avlingsnivå (gjennomsnittsproduksjon per vekstgruppe) for å få erstatning. Beregnet erstatning under kr. 5000 og over 750.000 blir ikke utbetalt.

Vi gjør oppmerksom på at hele eller deler av erstatningen kan bli avkortet dersom foretaket ikke har drevet på en faglig forsvarlig måte og har gjort det en kan for å forebygge tap.

Slik søker du om erstatning:

  • Meld fra om skade til Virksomhet miljø og landbruk i Fredrikstad kommune med en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no
  • Send inn søknad innen 31. oktober 2018 via Altinn, søknaden henter automatisk inn en del opplysninger i skjemaet f.eks: arealer og tidligere mengder levert korn.

Informasjon om avlingsskade og erstatning finnes også på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Østfold

 

Sist oppdatert: 03. august 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?