To nye tilskuddsordninger for kulturnæringer

Én tilskuddsordning skal gjøre Fredrikstad mer attraktiv for film- og tv-produksjon, den andre skal stimulere unge, kreative miljøer.

grafisktjeneste.jpg

Fredrikstad kommune lanserer de to tilskuddsordningene som et ledd i en satsning på kulturnæring.  

– Vi ser fra andre byer i Norge og internasjonalt at denne type næring, som musikk, film, kunst, grafisk, tekstproduksjon og andre kreative yrker, kan skape mange arbeidsplasser, samtidig som det gjør en by spennende og attraktiv, sier Ingar Guttormsen, kulturutvikler i Fredrikstad kommune.  

– Fredrikstad har allerede mange anerkjente bedrifter og enkeltpersoner innen feltet. Med de nye tilskuddsordningene ønsker kommunen å støtte opp for å gi dette et løft, fortsetter Guttormsen.   Han sier at ordningene sikter mot det profesjonelle kulturfeltet, og er spesielt rettet mot to felt – TV- og filmproduksjon og unge miljøer.  

– Vi ønsker å bidra til at Fredrikstad skal bli enda mer attraktiv for film- og tv-produksjon. I Fredrikstad finnes allerede et levende miljø for både produksjon og formidling av film, gjennom flere både produksjonsselskaper og festivaler, men vi mener det fortsatt er potensial for vekst og nyskaping innenfor feltet, forteller Guttormsen.   

– Vi har derfor for 2021 satt av kr. 300.000 kroner som nå gjøres tilgjengelig for tiltak rettet mot utvikling av kompetansemiljøer og oppstartsmidler for nye idéer og tidligfaseprosjekter, sier han.   

– Samtidig ønsker vi å bidra med såkornmidler inn mot nye, unge miljøer uavhengig av sjanger og kulturelt/kunstnerisk uttrykk. Her er fokuset rettet mot kompetansebygging, klynger og utviklingsarbeid hos profesjonelle nyetablerere. For denne ordningen er det fristilt samlet 272.000 kroner av årets budsjett for kulturbasert næring, utdyper Guttormsen.  

For begge ordninger gjelder at man kan søke inntil 75.000 kroner per prosjekt/tiltak, og det er begrenset til maksimum 50 prosent av totalbudsjettet. Søknader behandles fortløpende. Se retningslinjer og søknadsskjema:

Tilskudd til tv- og filmproduksjon

Tilskudd til unge miljøer innen kulturnæring

Sist oppdatert: 24. august 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.