Min side Meld fra
Kontakt oss

Videreføring av tilskuddsordningene for kulturnæringer

Én tilskuddsordning skal gjøre Fredrikstad mer attraktiv for film- og tv-produksjon, den andre skal stimulere unge, kreative miljøer.

grafisktjeneste.jpg

Begge ordningene har løpende søknadsfrist. Siste frist for søknader i 2022 er 1. november. 

 - Tilskuddsordningene som ble lansert høsten 2021 førte til at vi mottok gode søknader fra en rekke spennende miljøer. Vi viderefører derfor tilskuddsordningene som et ledd å videreutvikle kulturnæringene i kommunen, sier Ingar Guttormsen, rådgiver kulturnæring i Fredrikstad kommune.  

– Vi ser fra andre byer i Norge og internasjonalt at denne type næring, som musikk, film, visuell kunst, dans, litteratur og andre kreative yrker, kan skape mange arbeidsplasser, samtidig som det gjør en by spennende og attraktiv, fortsetter han..  

– Fredrikstad har allerede mange anerkjente bedrifter og enkeltpersoner innen feltet. Med de nye tilskuddsordningene ønsker kommunen å støtte opp for å gi dette et løft, forteller Guttormsen.  

Han sier at ordningene sikter mot det profesjonelle kulturfeltet, og er spesielt rettet mot to felt – TV- og filmproduksjon og unge miljøer.  

– Vi ønsker å bidra til at Fredrikstad skal bli enda mer attraktiv for film- og tv-produksjon. I Fredrikstad finnes allerede et levende miljø for både produksjon og formidling av film, gjennom flere både produksjonsselskaper og festivaler, men vi mener det fortsatt er potensial for vekst og nyskaping innenfor feltet, forteller Guttormsen.   

– Vi har derfor for 2022 satt av kr. 350.000 kroner som nå gjøres tilgjengelig for tiltak rettet mot utvikling av kompetansemiljøer og oppstartsmidler for nye idéer og tidligfaseprosjekter, sier han.   

– Samtidig ønsker vi å bidra med såkornmidler inn mot nye, unge miljøer uavhengig av sjanger og kulturelt/kunstnerisk uttrykk. Her er fokuset rettet mot kompetansebygging, klynger og utviklingsarbeid hos profesjonelle nyetablerere. For denne ordningen er det fristilt samlet 350.000 kroner av årets budsjett for kulturbasert næring, utdyper Guttormsen.  

For begge ordninger gjelder at man kan søke inntil 75.000 kroner per prosjekt/tiltak, og det er begrenset til maksimum 50 prosent av totalbudsjettet. Søknader behandles fortløpende, men frist for å søke i år er 1. november. Se retningslinjer og søknadsskjema:

Tilskudd til tv- og filmproduksjon

Tilskudd til unge miljøer innen kulturnæring

Sist oppdatert: 03. februar 2022