Tilsyn ved Øra avløpsanlegg avdekket avvik

Innhold

Fylkesmannen i Oslo og Viken har gjennomført inspeksjon ved Øra avløpsanlegg. Rapporten fra tilsynet omfatter sju avvik.

 

Marianne Holen-Vi ser alvorlig på avvikene fra Fylkesmannen. Nå skal vi gå nøye gjennom hvert avvik og vurdere hvordan vi kan etterkomme kravene fra Fylkesmannen på best mulig måte, sier Marianne Holen, etatssjef for vann, avløp og renovasjon i Fredrikstad kommune.

Tema for inspeksjonen var hovedplan avløp, avløpsnett, internkontroll, renseanlegg og håndtering av slam.
(Foto: Caroline Roka)
 
 

Rapport fra tilsynet inneholder totalt sju avvik

  1. Den ansvarlige for virksomheten følger ikke opp sin plikt til internkontroll
  2. Fredrikstad kommune har ikke en oppdatert driftsavtale med Frevar
  3. Avløpsanlegget overskrider utslippsgrensene for fosfor
  4. Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull
  5. Virksomheten har ikke en beredskapsplan med tanke på akutt forurensning
  6. Avløpsnettet har for lav utskiftningsgrad
  7. Virksomhetens registrering og avviksbehandling av nødoverløp er ikke tilstrekkelig.

Skal lukke avvikene
Fredrikstad kommune ser alvorlig på avvikene fra Fylkesmannen, og vil innen fristen 1. april neste år levere en skriftlig redegjørelse for hvordan avvikene skal lukkes.
Noen av avvikene er ifølge Holen mindre kompliserte, mens andre vil være mer krevende å lukke. Disse vil kreve mer omfattende planlegging, mer tid og større ressurser til oppfølging og forbedring.

- Vi synes det er positivt at Fylkesmannen foretar tilsyn med avløpsrenseanleggene i landet. Det er svært viktig at våre anlegg driftes og tjenester leveres til beste for miljøet, og det har vi er særskilt ansvar for. Tilsynet gir tydelige tilbakemeldinger til oss og er verdifullt for god tjenesteutvikling i kommunen. Med tilsynet ved Øra avløpsanlegg har vi fått en gjennomgang av kommunens rutiner og plan- og avtaleverk på vann- og avløpsområdet.

Oppfølging
Fredrikstad kommune vil arbeide med å rette opp avvikene som er beskrevet i Fylkesmannens rapport. Kommunen har fått frist til 1. april 2020 for å framlegge en skriftlig redegjørelse for hvordan avvikene skal lukkes.
 

Kontaktperson:
Marianne Holen
Etatssjef for Etat vann, avløp og renovasjon
Mob: +47 481 26 962
Tel: +47 69 36 15 04
E-post: maahol@fredrikstad.kommune.no

 

Sist oppdatert: 10. desember 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?