Min side Meld fra
Kontakt oss

Avvik ved kommunens parkeringsregulering

Et tilsyn fra Statens vegvesen avdekket at Fredrikstad kommune har hatt avvik i parkeringsregisteret etter Parkeringsforskriften §16. Dette har medført at noen kontrollsanksjoner kan være feil ilagt i angitte tidsrom.

Disse parkeringsområdene er berørt

For avgiftsbelagte parkeringsplasser gjelder det disse parkeringsområdene:

  • Cityterminalen i tidsrommet 1. juli 2017 til 21. januar 2018
  • Kirkebrygga parkeringshus i tidsrommet 1. juli 2017 til 21. oktober 2019

For avgiftsfrie parkeringsplasser gjelder det følgende parkeringsområder:

I tidsrommet 1. november 2019 til 28. desember 2021:

  • Fredrikstadbrua innfartsparkering
  • Kråkerøy innfartsparkering
  • Ålekilen innfartsparkering
  • Ørebekk innfartsparkering

I tidsrommet 1. januar 2018 til 28. desember 2021:

  • Gressvik torg syd
  • Skåra innfartsparkering


Tilbakebetaler kontrollsanksjoner som er feil ilagt

Publikum som mener at de har fått ilagt en feil kontrollsanksjon på parkeringsområdene beskrevet over med angitte tidsrom, kan klage på ileggelsen. Dersom ileggelsen viser seg å være feil, vil Fredrikstad kommune ettergi ileggelsen og betale tilbake.

Du kan fylle ut dette skjemaet for å klage på en ileggelse. 
Har du spørsmål? Send epost til parkering@fredrikstad.kommune.no

Alle pålegg i tilsynet fra Statens vegvesen var utbedret innen utgangen av 2021.

Fredrikstad kommune beklager de eventuelle ulemper dette måtte medføre for den enkelte.

Sist oppdatert: 21. januar 2022