Min side Meld fra
Kontakt oss

Tilskudd til sommeraktiviteter for barn og unge

Fredrikstad kommune håper barn og unge også i sommer kan få et bredt tilbud av aktiviteter. Nå inviterer vi lag og foreninger til å søke om støtte til å arrangere.

Mange skoleelever sitter igjen med gode sommerminner fra i fjor da en rekke organisasjoner kastet seg rundt og la til rette for alt fra parkour til piratleir.

Fredrikstad kommune håper at de unge også i år kan få en sommer å glede seg til.   I fjor var helt spesielt siden kommunen fikk støtte fra Utdanningsdirektoratet til sommerskole. Rammene til dette er dessverre mye knappere i år, men det er satt av tilskudd og vi håper lag og foreninger vil kunne klare å gjennomføre mange bra aktiviteter.      

Informasjon om tilskudd

Informasjon til arrangører som ønsker å søke tilskudd 
 • Fredrikstad kommune bistår med økonomisk støtte gjennom dette tilskuddet, felles markedsføring på kommunens nettsider og informasjon om tilbudene ut i skolene.
 • Arrangør er fullt og helt ansvarlig for gjennomføring av aktivitetene, både økonomisk, juridisk og organisatorisk.
 • Dersom aktiviteten ikke blir gjennomført, kan støtten brukes til gjennomføring av aktiviteter etter samme kriterier i høstferien 2022, eller tilbakebetales
 • Arrangør forplikter seg til å levere informasjon til kommunen om arrangementet i forkant for felles markedsføring, samt en kortfattet rapport etter egen mal i etterkant av aktiviteten  

Kriterier for aktiviteten for at vi kan innvilge økonomisk støtte/tilskudd:       

 • Tilbudet må gjennomføres i løpet av skolenes sommerferie
 • Tilbudet må gjennomføres i Fredrikstad kommune, eventuelt at det er organisert transport for deltakerne.
 • Tilbudet må rette seg mot barneskole-, ungdomsskole og/eller videregående skoleelever – og være organisert på en slik måte at alle barn og unge kan delta.
 • Tilbudet må ikke kreve medlemskap eller spesielt utstyr for å kunne delta, med mindre det finnes ordninger for dette
 • Egenbetaling per barn per uke kan ikke overstige 400,- og arrangør må ha satt av midler til gratisplasser dersom det er behov for dette.
 • Tilbudet gjennomføres som en organisert sommeraktivitet med en gruppe deltakere. Åpne arrangementer støttes derfor ikke.
 • Tilbudet kan gjennomføres som dagtilbud, over flere dager eller over en uke.
 • Det er mulig å søke om opp til 30.000,- per tilbud per uke (5 d/u). Det er mulig å søke om mindre, og det anses som en fordel med edruelige budsjetter og at man har tatt grep for å sikre lave kostnader.
 • Det er en fordel dersom tilbudet helt eller delvis organiseres med frivillig innsats
 • Støtten kan for eksempel brukes til leie av lokaler/anlegg, enkel mat/servering, godtgjørelse til ledere/trenere eller mindre innkjøp av utstyr. Det er ikke rom for å bruke tilskuddet til større investeringer/innkjøp av utstyr.  

 

Søknadsskjema

Arrangører som vil søke tilskudd må sende søknad gjennom elektronisk skjema   

 

Kontakt

Spørsmål om søknad/tilskudd rettes til Erik Kruse på e-post erlikr@fredrikstad.kommune.no.       

 

Program

Vi vil oppdatere kommunens nettsider med informasjon til foreldre og foresatte om aktiviteter når dette kommer på plass. Programmet kommer her.  

Sist oppdatert: 05. mai 2022