Tid for å sjekke hodelus

Helgen 28. til 30. august er den halvårlige nasjonale lusesjekken. Alle foreldre og foresatte oppfordres til å ta lusekammen fatt og sjekke barna sine for lus.

Hodelus er et tilbakevendende problem i skoler og barnehager, og det er anslagsvis 1–2 prosent av alle barn i Norge som til enhver tid har lus.

Sist oppdatert: 25. august 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.