Min side Meld fra
Kontakt oss

Testing ved reise til utlandet

Koronasenteret tilbyr ikke lenger testing i forkant av utenlandsreise. Ulike private aktører tilbyr dette.

– Fredrikstad kommune må endre praksis ved testing før utenlandsreise. Testkapasiteten er presset i de fleste kommunene, og vi må prioritere TISK-arbeidet med testing, isolering, smittesporing og karantene, forklarer kommuneoverlege i Fredrikstad, Anne Kristine Nitter.

Merk at Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Les mer om reiser til og fra utlandet her

Saken om testing ved reise til utlandet har vært oppe i Pandemirådet, som konkluderer med at det er behov for felles praksis i kommunene. Pandemirådet er et utvalg for faglig og praktisk samhandling mellom kommunene og sykehuset under Covid-19 pandemien.

– Alle tester som tas i Fredrikstad kommune analyseres på Sykehuset Østfold. Laboratoriet på sykehuset skal kun analysere tester som tas på medisinsk indikasjon, og ikke på bakgrunn av reising. Med stor pågang på både testsentre og laboratoriet, kan vi ikke garantere prøvesvar innen den tidsfristen som de ulike flyselskap/land krever for at man skal kunne reise, utdyper Nitter.

Sist oppdatert: 07. april 2021