Sykkelskur og opplyst sykkelvei på Kråkerøy

Noen små biter av det store puslespillet som skal bli det fremtidige hovedsykkelveinettet, er nå lagt på Kråkerøy.

Fredrikstad kommune jobber med å bygge et hovedsykkelveinett som skal binde bydeler sammen med hverandre og med sentrum, samt å binde dette igjen sammen med andre viktige målområder som: arbeidsplasskonsentrasjoner, skoler, rekreasjonsområder, kollektivknutepunkter og større handelsområder med mer.

 

BEkkhusMed økonomiske bidrag fra Bypakke Nedre Glomma er en liten bit av dette nå klart. Det er bygget leskur og lagt til rette for trygg sykkelparkering til 25 sykler på Smertu fergeleie.

 

Det er også lagt nytt, bredere underlag og belysning på Bekkhus. Med dette vil en 280 meters strekning få bedre standard for syklende, og mer plass til de gående. Strekningen er en del av rute 9, som blant annet skal gå gjennom Kråkerøy og ned til grensa mot Hvaler.

 

Med dette er noen små biter til på det store puslespillet som det fremtidige hovedsykkelveinettet skal bli lagt.

 

Vi håper dere vil sette pris på tilbudene, og vet dere gir oss beskjed både når dere er fornøyde, eller hvis det er noe som lugger!

 

 

Sist oppdatert: 02. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.