Sykehuset og kommunen inviterer næringslivet

Innhold

I et nytt partnerskap for «Nyskapende pasientforløp» inviterer nå sykehuset Østfold og kommunen til dialogmøter med næringslivet.Sammen med næringslivsaktører ønsker kommunen og sykehuset å utvikle nyskapende løsninger og tjenester for pasient, pårørende og helsetjenesten. Hensikten er å forbedre innhenting, bearbeiding og deling av informasjon mellom pasient og helsetjenesten i et pasientforløp.

Behovet for gode løsninger for dette gjelder hele helsetjenesten, men kreft er et fokusområde i dette prosjektet. Kreft utgjør et betydelig utfordringsbilde på verdensbasis, både for pasient og pårørende, helsetjenesten og samfunnet.

Ambisjonen for partnerskapet er at løsningen(e) skal kunne breddes ut til flere pasientgrupper, samt at den skal være gjenbrukbar i helsetjenesten både nasjonalt og internasjonalt. Bedriften(e) som bidrar til nye løsninger vil ha et stort vekstpotensial både nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektet startet oktober 2017 og går til september 2020.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?