Min side Meld fra
Kontakt oss

Sykehjemmene innfører besøkslogg

For å redusere risikoen for smitte inn og spredning i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner, innføres besøkslogg.

I besøksloggen noteres navn på besøkende, telefon-nummer til én av de besøkende og navn på beboer/pasient som får besøk. Besøksloggen oppbevares i 14 dager før den makuleres.

Bakgrunnen er at Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler kommunene å innføre besøkslogg. For å redusere risikoen for smitte inn og spredning i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner, er det fortsatt økt årvåkenhet for symptomer på covid-19.


Besøkende skal forholde seg til råd som til befolkningen ellers,
men bør ikke komme på besøk dersom de:
• har infeksjonssymptomer fra luftveier eller mage/tarm
• er definert som nærkontakter
• er i innreisekarantene
• er i isolasjon
Ta kontakt med avdelingen dersom noe er uklart.


Har du vært på besøk og blir syk i løpet av de første dagene etter besøket, ber vi deg ta kontakt med sykehjemmet/avdelingen så raskt som mulig.
Uvaksinerte beboere i sykehjem må spesielt beskyttes. Skjerming av uvaksinerte innebærer at det tilrettelegges for at ubeskyttede kan holde minst 1 meters avstand til andre. Ved økende smitterisiko i helse- og omsorgstjenesten kan det være behov for forsterkede smitteverntiltak.

Man regnes som «nærkontakt» hvis:
• man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. Dersom personen som er bekreftet smittet med covid-19 ikke utvikler symptomer gjøres smittesporing fra prøvetidspunktet.
OG
• kontakten har vært under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER direkte fysisk kontakt ELLER direkte kontakt med sekret.

Sist oppdatert: 26. oktober 2021