Min side Meld fra
Kontakt oss

Sykefravær preger hverdagen i skole og barnehage

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Tirsdag kveld kom det nye koronalettelser fra regjeringen. Men nye lettelser kan også føre til høyere sykefravær, blant annet i skoler og barnehager.

Bakgrunnen for lettelsene i restriksjonene er at omikron gir mindre alvorlig sykdomsbilde og vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Selv om mange nå blir smittet, er det færre som legges inn på sykehus. I og med at vi går inn i en periode der mange vil bli smittet, ønsker helsemyndighetene/regjeringen å ikke slippe opp alt med en gang, men gjennomføre en gradvis åpning. Dette er for å unngå for stort sykefravær i befolkningen, som igjen kan gå ut over viktige samfunnsfunksjoner. 

Men vi er allerede inne i en periode med høyt sykefravær blant ansatte i barnehager og skoler i Fredrikstad. Dette kan øke ytterligere framover. Samtidig er det utfordrende å få tak i nok vikarer til å dekke opp behovet.

- De fleste av våre virksomheter er svært presset med tanke på smitte og sykefravær. Vi ber om forståelse for at vi noen ganger må prioritere slik at det kan gå ut over tjenestetilbudet, selv om dette ikke er ønskelig. Samtidig er det viktig for oss at barn og unge kan være i barnehage og på skolen. Vi gjør vårt ytterste for å få til dette, forteller direktør i Seksjon for utdanning og oppvekst i Fredrikstad kommune, Marianne Bekker.

Informasjon om smitte og utdeling av hurtigtester

Det vil framover komme mindre informasjon fra barnehager og skoler til foreldre om smittesituasjonen enn det de har vært vant til. Ansvaret for å informere nærkontakter ligger på den enkelte. Barnehagene og skolene vurderer fortløpende hvilken og hvor mye informasjon som går ut til foreldre.

Det vil ikke bli delt ut hurtigtester fra barnehager og skoler framover, verken til nærkontakter eller som jevnlig testing. Dersom man har behov for hurtigtester, må man hente dette ved et av kommunens utleveringssteder ved Koronasenteret, Østfoldhallen eller Borgehallen. Mer informasjon om dette finner du her.

Test ved symptomer

Det anbefales nå at man tester seg ved symptomer på sykdom (gjelder også barn fra grunnskolealder og yngre) og melder inn positiv hurtigtest til kommunen. Det er fortsatt anbefalt at man informerer nærkontakter, og gir beskjed til barnehage/skole, ved positiv hurtigtest. For mange barn vil testing oppleves ubehagelig og noe de vil unngå. I trygge omgivelser vil likevel testing ofte la seg gjennomføre i samarbeid med barnet. Det er viktig å sikre at testingen ikke oppleves som tvang, eller utføres på en måte som oppleves traumatisk.

Kortere isolasjonstid

Isolasjonstiden ved positiv test er nå forkortet fra 6 til 4 dager. Endringen i isolasjonstiden gjelder også for personer som allerede er smittet og i isolasjon i dag. Smittede som har symptomer må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende medisiner før isolasjonen kan avsluttes.

Sist oppdatert: 02. februar 2022