Min side Meld fra
Kontakt oss

Svømmerekord for tiåringer i Fredrikstad

Aldri før har Fredrikstad hatt så mange svømmedyktige fjerdeklassinger. Nesten syv av ti elever oppfyller kravene, som er langt bedre enn landsgjennomsnittet.

Svøm Fredrikstad er et prosjekt der Kongstensvømmerne leverer svømmeopplæring i samarbeid med Fredrikstad kommune. Dette prosjektet har sørget for at Fredrikstad kommune er blant landets beste på svømmeopplæring, ifølge en fersk rapport.

– Dette er en gladsak for Fredrikstad kommune. Svømmeopplæring er viktig, og kan utgjøre forskjellen mellom liv og død, sier Marianne Bekker, direktør for utdanning og oppvekst i Fredrikstad kommune.

I Fredrikstad klarer nesten syv av ti elever årets fjerdetrinn kravene til svømmedyktighet, noe som er langt bedre enn landsgjennomsnittet på fire av ti.

Må kunne svømme 200 meter

Kravet i læreplanen i kroppsøving for fjerde trinn er at eleven skal kunne falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen og underveis dykke ned og hente en ting med hendene, hvile og flyte i tre minutter, deretter svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land.

I Fredrikstad har antall deltakere og antall som har beståtte svømmedyktighetstester aldri har vært høyere. I løpet av skoleåret 2023/2024 hadde 677 fjerdeklassinger ti undervisningsøkter med Kongstensvømmerne. 458 elever, som tilsvarer 67,7 prosent, har klart kravet til svømmedyktighet. I 2021/2022 deltok 585 elever, og 399 bestod testene.

Årets Svøm Fredrikstad har 92 flere deltakende elever og 59 flere beståtte tester enn for bare to år siden.

Flere trenere

Daniel Johansen, leder for Svøm Fredrikstad-prosjektet, er stolt over det gledelige resultatet. Han tror at økningen i bemanning fra fire til seks trenere per økt har bidratt til suksessen.

– Dette har gjort det mulig å gi individuell oppfølging, noe som har ført til at 458 elever har bestått testen, sier Johansen.

Fredrikstad scorer også bra på svømmeferdigheter sammenlignet med resten av landet. I 2021 var barns svømmeferdigheter er på et bunnivå. Bare fire av ti tiåringer tror de klarer å svømme 200 meter, ifølge en undersøkelse Ipsos hadde gjort på oppdrag fra Norges Svømmeforbund og Redningsselskapet.

Blir trygge i vann

Selv om ikke alle årets fjerdeklassinger har klart testen, er det hele ni av ti av året som klarer å svømme på mage, på rygg, dykke, flyte og også etter all sannsynlighet kunne komme seg inn til land. De kan dermed unngå fatale konsekvenser på fritiden i forbindelse med aktivitet i vann.


– De er dermed langt i fra utrygge i vann, men mangelen på gjennomføring av svømmedyktighetstesten skyldes utholdenhet. Utholdenheten kommer over tid, og er vanskelig å bygge opp på kun ti enkeltøkter, sier Johansen.

Best å starte tidlig

Svøm Fredrikstad startet i 2019 etter flere drukningsulykker. Johansen understreker viktigheten av god nok svømmeopplæring gjennom barnehage- og barneskolealder for å best mulig ruste den enkelte elev mot farene av å være i vann. Han sier det er et tankekors at noen skoler peker seg ut med dårligere resultater, særlig i områder med dårligere levekår.

– Vi ønsker å utvide samarbeidet med kommunen for å gi forsterket opplæring til spesifikke målgrupper. Svømmeopplæring i skolen har bedre effekt enn kurs på kveldstid eller i ferier. Det beste er å starte i barnehagen og fortsette på andre, fjerde, sjuende og tiende trinn, sier Johansen.

Kongstensvømmerne tilbyr svømmeopplæring til alle aldre og etnisiteter. De samarbeider med flere organisasjoner for å gi opplæring til barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, flyktninger, kvinner og personer med funksjonsnedsettelser. Gjennom sitt kurstilbud har de plass til barn fra 4 måneder til 99 år. For de med økonomiske utfordringer samarbeider de med NAV og Fredrikstad Idretts- og Aktivitetsråd (FRID).


Fakta:

• Alle skoleelevene i Fredrikstad får det samme tilbudet om 10 økter på 40 minutter med svømmeopplæring. Her stiller Kongstensvømmerne med seks trenere som alle har lang og god erfaring. Den første økten brukes til kartlegging og inndeling i grupper, for så å skreddersy innholdet i svømmeopplæringen til den enkelte klasse.
• Underveis jobbes det med ulike delmål, for å kunne mestre svømmedyktighetstesten som består i: Falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen og underveis dykke ned og hente en ting med hendene, hvile og flyte i tre minutter, deretter svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land.
• Det møtte opp totalt 695 fjerdeklassinger fra 22 skoler, men det var flere elever som av ulike grunner ikke deltok i bassenget. 677 elever gjennomførte svømmeopplæringen.
• Skoleåret 2023/2024 har Svøm Fredrikstad også undervist 562 barnehagebarn.

 

Sist oppdatert: 02. juli 2024