Strenge smittetiltak – viktig dugnad mot korona

Innhold

Regjeringen kunngjorde torsdag 12. mars flere strenge tiltak, som vil gripe inn i innbyggernes hverdagsliv og utfordre oss kraftig i tiden som kommer.

 

Jon-Ivar NygårdOrdfører og kommunedirektør oppfordrer alle til å følge påleggene og ta vare på hverandre.

Samfunnet står nå i en ekstraordinær situasjon. Torsdag 12. mars besluttet nasjonale helsemyndigheter å innføre nye, strenge beredskapstiltak, som skal gjelde over hele landet.
Tiltakene varer foreløpig i to uker, og skal bidra til å begrense spredningen av koronaviruset.

Dersom spredningen av koronaviruset forsinkes, vil belastningen på helsevesenet reduseres betraktelig. Færre blir syke samtidig, og flere av de som blir syke vil dermed kunne få bedre behandling. I Fredrikstad har vi til nå sju bekreftede tilfeller av koronasmitte. Vi har full oversikt over smittekjeden, og alle tilfellene kan spores tilbake til utlandet. Du kan lese mer om koronaviruset på kommunens nettsider.

Formålet med smittetiltakene er å beskytte de mest sårbare innbyggerne mot et virus som er ufarlig for veldig mange, men som kan være veldig farlig for noen. De nye tiltakene får store konsekvenser for samfunnet, og vil påvirke de fleste av oss i hverdagen.

- Situasjonen kan beskrives som en massiv dugnad mot koronasmitte. Jeg oppfordrer innbyggerne i Fredrikstad til å følge helsemyndighetenes pålegg og råd, og på den måten bidra til å redusere smittespredningen av koronaviruset. Vi er i en svært krevende situasjon, som uroer og preger mange av oss. Samtidig er det viktig at vi beholder roen, og unngår hamstring av mat og dagligvarer. Nå blir det ekstra viktig at vi følger opp og bryr oss om hverandre, selv om vi skal være mindre fysisk sammen enn vanlig, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Torsdag 12. mars kl. 13 besluttet kommunedirektøren at kommunen skulle sette kriseledelse. Selv om vi så langt har bare noen få smittede innbyggere, er den samlede situasjonen i ferd med å bli krevende, og påkaller ekstraordinære tiltak.

- Ved å sette kriseledelse rigger vi oss for å kunne utøve tydelig og effektiv ledelse gjennom den ekstraordinære perioden som nå ligger foran oss. Kriseledelse innebærer at kommuneledelsen møtes oftere, supplert med ordfører og varaordfører, og at beredskapsleder og andre nøkkelfunksjoner, som kommuneoverleger og kommunikasjonsmedarbeidere, følger arbeidet tett og bistår fortløpende med koordinering og oppfølging, opplyser kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

- Verdens Helseorganisasjon (WHO) har erklært at vi har en koronapandemi. Situasjonen medfører usikkerhet, bekymring og mange spørsmål i befolkningen. Jeg kan forsikre om at hele kommuneorganisasjonen er i beredskap, og forbereder seg til å yte gode helse- og omsorgstjenester og løse andre samfunnskritiske oppgaver under ekstraordinære betingelser. For å holde hjulene i gang, tar vi samtidig i bruk hjemmekontor for de oppgaver som egner seg til dette. Jeg vil nå oppfordre hele Fredrikstad-samfunnet til å stå sammen om å begrense koronasmitten, og til å finne løsninger på nye utfordringer som vi alle vil møte i tida som kommer, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

For mer informasjon om de nasjonale tiltakene, se Helsedirektoratets nettsider

Sist oppdatert: 13. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?