Støtteordning for ladeinfrastruktur i boligselskap

Innhold

Fredrikstad kommune har opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i boligselskap. Formålet er å bidra til at flere får mulighet til hjemmelading av el- og hybridbiler.

ladeinfrastruktur støtteordning

 

Støtteordningen skal bidra til å dekke kostnader i forbindelse med oppgradering av el-infrastrukturen i boligselskapenes parkeringsanlegg som muliggjør lading på boligselskapets parkeringsplasser. Kun faste installasjoner som boligselskapet selv eier kan støttes.

Det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet på den enkelte parkeringsplass. Støtteordningen dekker heller ikke oppgradering av trafostasjon eller inntakskabler. Det gis heller ikke støtte til drift (som for eksempel strømutgifter).

  • Maksimalt støttebeløp per boligselskap er kr 100 000.
  • Støtten kan maksimalt være 50 prosent av investeringskostnadene og oppad begrenset til kr 5 000 pr ladepunkt det legges til rette for.
  • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må derfor ikke bestilles og settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.
  • Kostnader til rådgiving kan inkluderes i tilskuddsberettigede kostnader.

 

Tilskuddsordningen ble vedtatt av kultur og miljøutvalget 10. april 2019. Det er satt av 1 million kr til ordningen i 2019/2020.

Se mer informasjon om hvem som kan søke og hvordan man søker her.

 

Sist oppdatert: 29. mai 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?