Min side Meld fra
Kontakt oss

Støtte til lokale kulturminner

Kulturminner holdes i hevd med lokalt engasjement og kunnskap. Nå er 1,5 millioner kroner fordelt på 22 ulike prosjekter.

For å få midler fra det kommunale kulturminnefondet må tiltaket gjelde faste kulturminner og fartøy hjemmehørende i Fredrikstad kommune.

Kulturminner er ikke historie som ligger bak oss – men bygninger, fartøy og dokumentasjon vi aktivt tar vare på. Det gjør vi både for å holde tradisjonelt håndverk og unik kompetanse i hevd, men også for å ta vare på det som er laget før vår tid.  

Tilskuddsfondet skal bidra til at et representativt utvalg av Fredrikstads kulturminner og kulturmiljøer bevares og aktiveres som grunnlag for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

Bystyret satte av 1,5 millioner kroner til kulturminnefondet i juni 2023, og disse midlene ble tildelt 22 prosjekter av Kultur- og miljøutvalget 24. januar. 

Tilskuddet gis til bevaring av faste kulturminner og fartøy hjemmehørende i Fredrikstad kommune. Vi prioriterer fysiske tiltak som sikring, reparasjoner og istandsetting. Også tiltak knyttet til opplæring, informasjon, forskning og dokumentasjon som bidrar til bevaring kan komme i betraktning.  

Takk til alle dere som er med på å holde kulturminner og håndverktradisjoner i live!

I denne omgangen er det disse kulturminnetiltakene som har fått støtte:

 • "Villa Wilberg" i Traraveien 56 skal bytte ut vinduer så de blir antikvarisk og historisk korrekte.
 • Hans Nielsen Hauge-senteret skal sette i stand smia fra 1700-tallet.
 • I Torvgaten 62 skal to piper fra 1830-tallet rehabiliteres med sekketrekkingsmetode.
 • Lodsgaten 40 skal gjennomføre dendrokronologisk undersøkelse på tømmeret i et bygg.
 • Et bindingsverkshus fra 1846 skal rettes opp og rehabiliteres i Skippergaten 2.
 • I Ferjestedveien 14 skal fem vinduer skiftes ut til originale med antikvarisk metode.
 • Skihytta skal etablere brannpost for å kunne benytte lagringstanker med vann som sikringstiltak ved eventuell brann. 
 • Teglsteinsbygården Ridehusgaten 3 skal føre bygget tilbake til autentisk estetikk ved å skifte ut moderne vinduer satt inn på 1980-tallet.
 • I Vaterland 28 er et omfattende arbeid i gang med å føre det store bygget tilbake til sitt teglsteingsuttrykk.
 • Galeasen S/K Anna Minde fra 1898 skal utebedre råteskader i fordekk.
 • Colin Archer-kopien Kvituren skal ha ny skansekledning og utbedre råteskader, og håper å kunne seile The Tall Ships Races igjen.
 • Josephine forliste under Sail Isegran, og skal nå gjennomgå omfattende reparasjoner.
 • Losskøyta Freden vil formidle kystkultur og gamle håndverktradisjoner, og skal nå få nye bjelkeveier.
 • DS Hvaler skal i drift i 2024, etter 30 år med gjennoppbygging, og nå gjenstår bomullsduk og solseil.
 • 8mR er et regattafartøy bygget av Bjarne Aas, nå skal den renoveres med blant annet rigg, nye fall og sjakler.
 • Fullriggeren Najaden – godt synlig på Isegran – gjennomgår omfattende restaurering, og skal nå ferdigstille kryssmast.
 • Redningsskøyta RS 43 Storebrand LJII har råteskader som skal utbedres for å gjøre fartøyet sjødyktig.
 • Losskøyta Ryvingen av 1918, bygget i Elinggårdskilen på Onsøy, skal få ny stormast.
 • Jakta Jelse, fra 1776, skal innrede skipperlugar akter.
 • Gamle trær på golfbanen på Østsiden skal beskjæres for å unngå fare for omgivelsene, men samtidig ivareta biologisk mangfold og kulturlandskap.
 • Gaardeierforeningen i Gamlebyen skal dokumentere hver eiendom og den sammenheng de står i som del av et samlet kulturmiljø, for så å gi ut en publikasjon.  

 

 

Sist oppdatert: 30. januar 2024