Min side Meld fra
Kontakt oss

Stordammen og sårbarhet for klimaendringer

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Stordammen i Fredrikstad-marka er blant dammene som vurderes som sårbare for klimaendringer i en ny rapport fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I rapporten har NVE sett på hva klimaendringer vil ha å si for sikkerheten til norske dammer.

- Selv om en dam er sårbar for klimaendringer betyr det ikke nødvendigvis at sikkerheten er dårlig. Vi gjennomfører regelmessige befaringer ved Stordammen og mener at sikkerheten er god, sier Atle Holten, direktør for Teknisk Drift i Fredrikstad kommune.

Regelmessig tilsyn og rehabiliteringsarbeid

Fire ganger i året gjennomføres det befaringer for å sjekke vannstand og kontrollere at flomløpet ikke er tilstoppet. I tillegg føres det tilsyn før og under varslede flommer, og ved store nedbørsmengder.

Kommunen igangsetter prosjektet med å rehabilitere dammen. Først skal det bygges anleggsvei opp til dammen, og vannstanden skal senkes i forbindelse med arbeidene. Deretter skal det lages et nytt flomløp og damkonstruksjonen forsterkes i henhold til kravene fra NVE og i henhold til damforskriften.

Dammen er trygg til tross for rehabiliteringsbehovet, og i påvente av at arbeidene starter har kommunen gode rutiner med befaringer. Utbedringene som skal gjøres vil også øke sikkerheten ytterligere.

Har du spørsmål om Stordammen og rehabiliteringsarbeidet?

Ta kontakt med servicetorget på 69 30 60 00 eller send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 28. mai 2021