Min side Meld fra
Kontakt oss

Stordammen i ny og sikker drakt

Stordammen i Fredrikstadmarka er ferdig rehabilitert, og 28. juni var det offisiell markering i strålende sommervær. Dammen som var mest sårbar for klimaendringer i Norge er nå blitt trygg, og damkronen og området rundt er oppgradert.
Elin Tvete og Atle Ottesen ved offisiell markering av Stordammen
Elin Tvete, leder av Teknisk utvalg og varaordfører Atle Ottesen holdt taler under markeringen

Nesten tørrlagt og «extreme makeover» var ordene leder av Teknisk utvalg, Elin Tvete brukte i sin velkomsttale, og disse ordene kan faktisk brukes om oppgraderingen. I anleggsperioden ble vannstanden senket med 1,5 meter. Stordammen var altså ikke helt tørrlagt, men mye mindre i omfang. Arbeidene har pågått fra august 2022 til juni 2023.

Pålegg fra NVE
Arbeidene ble utføret etter pålegg fra Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å styrke demningen og forhindre en potensiell fare for 150 boliger i tilfelle brist. For et par år siden ble Stordammen rangert som mest sårbar for klimaendringer i Norge. Stordammen var i klasse 4, og blant dammene der en ulykke får størst konsekvenser.

En stor og viktig jobb er utført!
Varaordfører Atle Ottesen takket alle involverte for den omfattende og viktige jobben som er utført og berørte naboer og grunneiere for tålmodigheten i anleggsperioden. - Etter nesten ett års arbeid er det bygd en ny og trygg flomvei, som er en alternativ rute for vannmassene, og turgåere kan glede seg over en fin vei oppe på demningen, eller damkronen som det heter. Det er bra for beredskapen, sa han.

Prosjektleder Tor Kolbjørnsvik i Fredrikstad kommune, Prosjektutvikling forklarte litt mer om de tekniske detaljene. Stordammen har fått ny sikker damkonstruksjon og en ny og åpen utløpskanal fra overløpet, flomløpet og tappeløpet, som går under den nye og flotte brua ved siden av dammen. Oppe ved dammen er det også installert et nytt elektronisk skap for automatisk overvåking og her samles dataene fra sensorer for vannstand, temperatur og lekkasjer i Stordammen. Dataene skal sendes og overvåkes på kommunes driftssentral. Stordammen tilfredsstiller nå kravet til damsikkerhet fra Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

Ny damkonstruksjon og utløpskanal for Stordammen
Ny damkonstruksjon og utløpskanal for Stordammen, foto Brødrene Ødegård Maskindrift AS

Ny vannledning til Fredrikstad Skiarena
En viktig del av oppgraderingsprosjektet er også etableringen av en ny vannledning som vil forsyne skiarenaen med vann. Tidligere trengte Fredrikstad Skiklubb to–tre uker for å produsere nok snø for vinteren på Fredrikstad Skiarena. Med den nye vannledningen, som er en del av dette oppgraderingsprosjektet, kan jobben nå gjøres på bare fire–fem dager.
- Dette betyr at de av oss som er glade i snø kan se fram til en vinter med rikelig med snø, om vi får tilstrekkelig med minusgrader. Det er bra i en kommune som er en Global Active City. Gjennom satsingen «Aktive liv» i Fredrikstad arbeider kommunen målrettet for å få flere mennesker mer aktive, enda oftere, sa varaordfører Atle Ottesen.

De rosa vannliljene
Varaordfører Atle Ottesen hadde ikke med seg blomster, men valgte å trekke fram noen helt uvanlige blomster som Stordammen er kjent for. De rosa vannliljene i Stordammen har tidligere fått oppmerksomhet både lokalt og nasjonalt. Funnet inspirerte Jørn Enger i NRK Østfold til å lage et TV-program som handlet om disse vannliljene. Programmet ble første gang sendt 08.12.2009 på NRK1. Ut i naturen – Røde vannliljer – NRK TV

Under arbeidene ble de rosa vannliljene lokalisert på to steder i Stordammen. Det ene stedet er rett i nærheten av det nye overløpet – disse røttene ble tatt opp på høsten 2022 og oppbevart innendørs. De ble plantet ut igjen da telen var gått og vannstanden overdekket plantingen. Det andre stedet ligger lengre nord i dammen og ble dekket til med løv og granbar for isolering gjennom vinteren. – Det ser ut som plantene har klart seg bra, men foreløpig er det litt tidlig å si noe om hvordan blomstringen blir, sier ildsjelen Jørn Enger, som også var til stede under markeringen.

Hyggelig markering
Ca. 50-60 personer hadde funnet veien til markeringen, og det var bare rosende ord å høre fra alle kanter. Per Stenseth i Fredrikstad Skiklubb takket på vegne av skiklubben for at de har fått anledning til å koble seg på prosjektet, og for det gode samarbeidet med kommunen og entreprenør i anleggsperioden. Erik Berge fra KF Entreprenør takket på vegne av entreprenøren for et hyggelig og godt samarbeid med alle involverte i prosjektet og turfolket for å ha respektert arbeidene og anleggsgjerdene.

Folk som deltok på markeringen av Stordammen

Folk som deltok på markeringen av Stordammen

Folk som deltok på markering av Stordammen

Prosjektleder for Stordammen, Tor Kolbjørnsvik i Fredrikstad kommune
Prosjektleder Tor Kolbjørnsvik i Fredrikstad kommune, Prosjektutvikling

 

Per Stenseth i Fredrikstad Skiklubb holdt tale
Per Stenseth i Fredrikstad Skiklubb holdt tale
Erik Berge i KF Entreprenør holdt tale
Erik Berge i KF Entreprenør holdt tale
Stordammen
Nye Stordammen, foto Brødrene Ødegård Maskindrift AS
Nye Stordammen
Nye Stordammen, foto Brødrene Ødegård Maskindrift AS

 

Nye Stordammen
Nye Stordammen, foto Brødrene Ødegård Maskindrift AS

 

Sist oppdatert: 30. juni 2023