Stor heltidsundersøkelse

Fredrikstad kommune gjennomfører nå en stor heltidsundersøkelse, i regi av Forskningsstiftelsen Fafo.




Heltidsundersøkelsen er sendt til alle medarbeidere i seksjon Helse og velferd i Fredrikstad kommune; både fast ansatte og vikarer, ledere, tillitsvalgte og verneombud i Helse og velferd, samt kommunens politikere.

Til sammen er undersøkelsen sendt til om lag 3.800 personer, med spørsmål tilpasset mottakernes ulike roller.
Forskningsstiftelsen Fafo gjennomfører undersøkelsen. Fafo planlegger også å forske på de tiltakene som Fredrikstad kommune gjennomfører i sin heltidssatsing i årene framover.

Bystyret i Fredrikstad kommune har vedtatt at heltid skal bli normen i kommunens helse- og velferdstjenester. Dagens status er at bare 38 prosent av medarbeiderne i Helse og velferd eier en 100 prosent stilling, og at så få som 33 prosent arbeider full tid på fast basis.

- I Helse og velferd i Fredrikstad kommune ønsker vi at det normale skal bli å jobbe heltid, fordi dette vil gi bedre kvalitet i alle ledd. Gjennom Heltidsundersøkelsen vil vi innhente informasjon om hvordan situasjonen er i dag, og få innspill til hvordan vi bør organisere oss framover, sier kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold.

- I løpet av de siste månedene har om lag 300 ledere, tillitsvalgte, verneombud og politikere i Fredrikstad deltatt på såkalte «Talkshops» i regi av Team Heltid. Gjennom 3,5 timer med dialog og samspill har de satt seg inn i hva heltidsutfordringen handler om, hvorfor vi ikke har heltid som norm og hvorfor vi må satse på heltid framover, samt hvilke veier som kan føre oss til målet, forteller kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold.

Ordfører Jon-Ivar Nygård har undertegnet følgebrevet til Heltidsundersøkelsen, sammen med leder for arbeidsmiljøutvalget i Helse og velferd, hovedtillitsvalgt Pål A. Hauge Christiansen (Fagforbundet) og kommunalsjef for Helse og velferd Nina Tangnæs Grønvold.

Sist oppdatert: 13. mars 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?